Cele mai recente stiri


Cele mai citite stiri


Ultimele cautari

Bataie de joc la Agentia care trebuie sa aiba grija de resursele minerale ale tarii

publicat 2020-07-03 13:46:51 (Money.ro)

Bataie de joc la Agentia care trebuie sa aiba grija de resursele minerale ale tarii Corpul de control al prim-ministrului a finalizat o actiune de control la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), care a vizat perioada 01.01.2017 - 31.10.2019, si a descoperit cu aceasta ocazie mai multe deficiente/nereguli, in ceea ce priveste: activitatea de emitere/ retragere a avizelor, licentelor de concesiune miniera si a permiselor de exploatare; - evidenta redeventelor si taxelor miniere datorate si achitate de catre titularii de licente petroliere, respectiv de titularii de licente/permise miniere; - determinarea si incasarea unei redevente, reprezentand o cota procentuala din valoarea veniturilor brute realizate din operatiuni petroliere de transport prin sisteme de transport, altele decat Sistemul national de transport al petrolului, precum si din operatiunile petroliere efectuate prin terminale petroliere, altele decat cele aflate in proprietate publica a statului, avand consecinte in ceea ce priveste prejudicierea bugetului de stat; - o evidenta incoerenta la nivelul actelor decizionale ale Agentiei, coroborate cu posibile conflicte de interese, cu consecinte privind gestionarea resurselor umane si financiare; - organizarea si functionarea Compartimentelor de Inspectie Teritoriala, cu consecinte directe in ceea ce priveste controlul activitatii titularilor de licente petroliere si de licente/permise miniere.   ANRM functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si in coordonarea Prim-ministrului, printr-un consilier de stat, fiind autoritatea competenta abilitata sa aplice dispozitiile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. ANRM este condusa de un presedinte, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a Prim-ministrului Guvernului Romaniei, iar finantarea acesteia se realizeaza, integral, de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, presedintele Agentiei avand calitatea de ordonator tertiar de credite. Obiectivele controlului au constat in verificarea respectarii prevederilor legale privitoare la organizarea si functionarea ANRM, la activitatea de emitere a avizelor, a licentelor de concesiune miniera si a permiselor de exploatare, la modul privind stabilirea si incasarea redeventelor, taxelor si tarifelor, precum si la cel aferent atribuirii si derularii contractelor la nivelul entitatii. Raportul privind controlul efectuat la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale a fost finalizat la data de 24.06.2020 si transmis, spre valorificare/informare catre Prim-Ministrul Guvernului Romaniei, Secretariatul General al Guvernului, Curtea de Conturi a Romaniei, Ministerul Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Agentia Nationala de Integritate, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, precum si catre unitatea de parchet competenta.   Cu privire la respectarea prevederilor legale si a normelor interne privind organizarea si functionarea entitatii   Din analiza structurii organizatorice a ANRM, s-a reliefat o subdimensionare a resurselor umane alocate celor 19 Compartimentelor de Inspectie Teritoriala (CIT), respectiv 34 angajati, reprezentand 30,63% din totalul personalului institutiei, in raport cu 77 persoane din cadrul sediului central al Agentiei, reprezentand un procent de 69,37%, in conditiile in care activitatea desfasurata la nivelul subunitatilor inregistreaza un volum insemnat si necesita o pregatire profesionala specifica, existand compartimente unde activeaza o singura persoana pe raza de competenta a unui judet sau chiar a unei regiuni. Spatiile in care functioneaza CIT-urile sunt inchiriate de ANRM si reprezinta locatii utilizate de operatori sau sunt amplasate in sediile sociale ale acestora, situatie care ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate a atributiilor de serviciu de catre inspectorii teritoriali. Atributiile referitoare la constatarea si sanctionarea contraventiilor din domeniul minier au fost stabilite in mod neunitar si insuficient de clar pentru cele trei directii din cadrul Agentiei, respectiv Directia Generala Gestionare Evaluare si Concesionare Resurse/Rezerve Minerale Integrare Europeana, Directia Generala Inspectie si Supraveghere Teritoriala a Activitatilor Miniere si a Operatiunilor Petroliere, Directia Generala Gestionare Evaluare si Concesionare Resurse/Rezerve de Petrol, ceea ce genereaza disfunctii cu reflexie in functionarea activitatii de supraveghere si control a operatiunilor petroliere/miniere. Referitor la atributia ANRM prevazuta la art. 2 lit. n) din HG nr. 1419/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a constatat neactualizarea Cadastrului minier, Cartii miniere si Cartii petroliere. Astfel, evidenta resurselor minerale a ramas la nivelul anului 2011 si ultima miscare a resurselor/rezervelor de petrol a fost efectuata la data de 31.12.2018. Aceasta situatie de fapt poate genera incertitudine la momentul incheierii licentelor/acordurilor petroliere cu privire la situatia reala a perimetrelor concesionate, si, implicit, aparitia de litigii ulterior incheierii acestor contracte. In cazul unor decizii manageriale de la nivelul ANRM, s-au evidentiat o serie de deficiente si o evidenta incoerenta la nivelul actelor decizionale ale Agentiei, coroborate cu posibile conflicte de interese, cu consecinte privind gestionarea resurselor umane si financiare si, pe cale de consecinta, la nivelul desfasurarii activitatii ANRM in ansamblul ei, sens in care CCPM va transmite catre Agentia Nationala de Integritate constatarile incidente sferei de competenta ale acestei institutii.   Cu privire la respectarea prevederilor legale privind activitatea de emitere a avizelor, licentelor de concesiune miniera si a permiselor de exploatare   La nivelul ANRM, nu a existat o preocupare evidenta cu privire la aprobarea licentelor de exploatare, prin hotarare a Guvernului, in sensul ca au fost initiate procedurile prevazute de cadrul legal in vigoare in vederea aprobarii acestora doar pentru 16 licente din numarul total de 446 licente neaprobate, astfel, nefiind respectate prevederile art. 55 alin. (1) lit. o) si ale art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Totodata, titularii de licente de exploatare neintrate in vigoare pot desfasura operatiuni miniere in baza programelor anuale de exploatare si/sau cercetare, avizate de ANRM, existand riscul ca exploatarea zacamintelor sa fie finalizata fara ca aceste licente sa fi intrat in vigoare. Din numarul total de 446 licente de concesiune pentru exploatare/dare in administrare pentru exploatare care nu erau intrate in vigoare, titularii a 97 de licente desfasurau activitatea de exploatare a resurselor pe baza de permis de exploatare, in temeiul art. 28 alin. (1) si alin. (2), sau al art. 17 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care datorau taxa aferenta activitatii miniere. Pentru celelalte 349 de licente care nu au intrat in vigoare, titularii acestora nu aveau obligatia legala de plata a taxei pentru activitatea de exploatare miniera, aceasta urmand a fi datorata ulterior aprobarii licentei prin hotarare de Guvern. Teoretic, titularii acestor licente nu desfasoara activitati de exploatare miniera si, in consecinta, nu platesc taxele si redeventele aferente licentelor. Prin urmare, rezulta in mod evident necesitatea ca ANRM sa depuna diligente in cadrul procesului de intocmire a proiectelor de hotarare a Guvernului pentru aprobarea licentelor de concesiune pentru exploatare/dare in administrare pentru exploatare, incheiate la nivelul Agentiei, astfel incat acestea sa genereze in sarcina titularilor obligatii de plata (taxe pentru activitatea miniera si redevente pentru resursele miniere exploatate) si, implicit, incasarea cuantumului acestora la bugetul de stat. In perioada analizata, au fost initiate si finalizate procedurile de aprobare prin hotarare a Guvernului a unui numar de 68 de acorduri petroliere. Totodata, la nivelul Agentiei, au fost incheiate un numar de 21 de acte aditionale la acordurile petroliere, precum si 42 de transferuri de drepturi dobandite si obligatii asumate prin acorduri petroliere, acestea fiind aprobate doar prin ordin al presedintelui ANRM. Cu privire la cererile formulate de operatorii economici avand ca obiect acordarea dreptului de exploatare miniera, din verificarile efectuate, prin sondaj, s-a constatat faptul ca, unele solicitari au fost solutionate cu intarziere, in sensul ca, desi agentii economici indeplineau toate conditiile legale, deciziile emise de ANRM in acest sens au trenat, constatandu-se cazuri in care licentele de exploatare au fost semnate si dupa 19 luni, respectiv 10 luni. Astfel, nu au fost respectate prevederile art. 18 alin. (2) lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Referitor la Licenta de concesiune pentru exploatare nr. 54/1999 privind exploatarea resurselor de apa minerala, din perimetrul situat in comuna Bodoc, judetul Covasna, s-a constatat ca, in intervalul 01.08.2016 - 31.12.2018, titularul licentei mentionate a sistat exploatarea apelor minerale fara avizul ANRM, desi a solicitat sistarea activitatii de exploatare in doua randuri, iar ANRM nu a dat curs/nu a formulat niciun raspuns la aceste solicitari. Avand in vedere faptul ca activitatea a fost sistata si pe parcursul anului 2019, rezulta ca apele minerale din perimetrul anterior mentionat nu au fost exploatate timp de aproximativ 4 ani. Pe cale de consecinta, Statul Roman a incasat venituri doar din taxele aferente (in cuantum mult mai mic decat redeventele miniere), nu si din redeventele miniere. Conform prevederilor art. 25 si art. 28 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, "in limitele unui perimetru de explorare/exploatare, autoritatea competenta poate acorda, in conditiile legii, unor persoane juridice, altele decat titularul licentei, dreptul de explorare si/sau exploatare pentru alte resurse minerale, cu acordul titularului", iar "Rocile utilizabile in constructii si acumularile de turba pot fi extrase de catre persoane fizice sau juridice in cantitati determinate, pe termen de pana la un an si pe baza de permis de exploatare emis de autoritatea competenta. Permisul se elibereaza primului solicitant". De asemenea, conform prevederilor art. 28 alin. (2) din actul normativ anterior mentionat, "pentru exploatarile de nisipuri si pietrisuri din albiile minore ale raurilor permisele de exploatare se elibereaza dupa obtinerea avizelor prevazute de legislatia in vigoare in domeniul gospodaririi apelor". In perioada analizata (2017-2019), la nivelul ANRM, au fost aprobate un numar de 1.854 de premise de exploatare. Din analiza documentelor, s-au evidentiat disfunctionalitati cu privire la modul de emitere a unor permise de exploatare, astfel: - ANRM a acordat unui operator economic doua permise de exploatare (din care unul a fost eliberat si inregistrat in doua variante, desi ambele vizau acelasi obiect) cu nerespectarea prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 10 alin. (1) din Instructiunea privind eliberarea permiselor de exploatare, aprobata prin Ordinul ANRM nr. 94/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul ca nu a fost obtinut avizul privind protectia mediului. - Cu ocazia unor controale de specialitate efectuate de comisarii Garzii Nationale de Mediu si de organele de politie, s-a constatat ca agentul economic executa lucrari de exploatare, fara a detine acest drept, justificandu-si activitatea prin prezentarea actului eliberat de catre ANRM, cu titlu de permis de exploatare. Aceasta situatie de fapt nu s-a regasit ca fiind constatata si de reprezentantii ANRM, ceea ce releva faptul ca acestia siau indeplinit in mod defectuos atributiile legale privind efectuarea verificarilor in teren. Avand in vedere faptul ca acest document (emis de ANRM si utilizat de operatorul economic) nu intruneste conditiile de fond si forma ale unui permis de exploatare, si, implicit, nu produce efecte in sensul acordarii dreptului de exploatare, si tinand cont de prevederile art. 57 alin. (2) si art. 59 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, CCPM va sesiza unitatea de parchet competenta in vederea administrarii tuturor elementelor de fapt care servesc la solutionarea temeinica si justa a spetei. Pe de alta parte, societatea figura in evidentele ANRM cu restante privind redeventa datorata cu privire la care reprezentantii Agentiei nu au intreprins demersuri pentru recuperarea acesteia. Au fost identificate situatii in care permisele de exploatare au fost acordate cu incalcarea prevederilor art. 15 din Ordinul ANRM nr. 94/30.04.2009, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul ca, cererile depuse de operatorii economici au fost solutionate cu nerespectarea termenului legal de 30 de zile, acesta fiind depasit cu pana la 181 de zile.   Verificarea respectarii prevederilor legale privind stabilirea si incasarea redeventelor, taxelor si tarifelor   La nivelul ANRM, nu exista o evidenta certa privind redeventele datorate si achitate de catre titularii de acorduri petroliere, si nici in ceea ce priveste redeventele/taxele miniere datorate si achitate de catre titularii de licente/permise, precum si a sumelor restante. ANRM nu a procedat la elaborarea metodologiei prevazuta de art. 49 alin. (2) lit. b¹ din Legea petrolului nr. 238/200411, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul determinarii cotei procentuale din valoarea veniturilor brute realizate din operatiuni petroliere de transport prin sisteme de transport, altele decat Sistemul national de transport al petrolului, precum si din operatiunile petroliere efectuate prin terminalele petroliere, altele decat cele aflate in proprietatea publica a statului, avand consecinte in reducerea eficientei economice a concesionarii resurselor minerale si, mai ales in diminuarea veniturilor cuvenite bugetului de stat. S-a evidentiat un mod neunitar privind calculul taxei pentru activitatea de explorare in cazul agentilor economici care desfasoara activitatea de exploatare experimentala, precum si faptul ca, reprezentantii ANRM nu si-au indeplinit atributiile privind verificarea datelor pe baza carora operatorii economici calculeaza, platesc si raporteaza taxa analizata anterior, ceea ce a condus la plata unor taxe diminuate fata de cele datorate potrivit legii. In acest sens exemplificam faptul ca, dintr-un esantion de 13 operatori economici, 9 dintre acestia au aplicat un mod eronat de calcul care a generat plata unor sume mult reduse fata de cele calculate cu respectarea prevederilor legale. Referitor la constatarea si sanctionarea contraventiilor in domeniul activitatilor miniere si petroliere, s-a reliefat faptul ca, numarul actiunilor de control efectuate, la nivelul ANRM, au acoperit doar partial supravegherea/controlul obiectivelor (perimetrelor) in care se desfasoara operatiuni miniere/petroliere. A rezultat ca ANRM, in actuala structura organizatorica a CIT-urilor, nu are capacitatea de a exercita atributiile de control/supraveghere privind respectarea de catre titulari a prevederilor licentelor miniere/acordurilor petroliere si de gestionare a evidentelor cu privire la sanctiunile contraventionale aplicate, implicit urmarirea punerii in executare a acestora. Desi au fost formulate de catre CIT-uri propuneri de suspendare/anulare a licentelor detinute de operatori economici care nu si-au indeplinit obligatiile legale de plata, au fost identificate 3 cazuri in care conducerea Agentiei a emis decizii de incetare a concesiunii miniere dupa aproximativ 6 ani sau nu a dat curs celor, astfel, ANRM nu si-a indeplinit atributiile de autoritate competenta prevazute de art. 54 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. ANRM nu si-a indeplinit obligatia prevazuta de dispozitiile art. 58 alin. (4) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv de a actualiza anual, in functie de rata inflatiei, limitele valorice ale amenzilor prevazute la art. 57 din actul normativ anterior mentionat, limitele valorice ale sanctiunilor contraventionale aplicate fiind la nivelul anului 2003, respectiv data intrarii in vigoare a Legii minelor nr 85/18.03.2003, fapt ce a determinat diminuarea veniturilor incasate din aceste amenzi14, precum si reducerea eficacitatii aplicarii amenzilor si subdimensionarea functiei preventive si coercitive a sanctiunii.   Modul de constituire si cheltuire a sumelor aferente transferului de tehnologie si perfectionare profesionala   Incepand cu data intrarii in vigoare a Legii minelor nr. 85/2003, respectiv din anul 2003, si pana la data efectuarii actiunii de control, ANRM nu a efectuat demersurile necesare pentru initierea unui proiect de hotarare a Guvernului in vederea gestionarii printr-un cont distinct, deschis la Trezoreria Statului pe seama ANRM, a sumelor aferente transferului de tehnologie si perfectionarii profesionale prevazute in licentele miniere, asa cum era stipulat prin art. 39 alin. (1) lit. q) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 129 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1208/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.   La nivelul ANRM, nu exista o evidenta certa cu privire la sumele reprezentand fondurile destinate transferului de tehnologie si perfectionare profesionala ce trebuie constituite de catre fiecare titular de licenta miniera/acord petrolier. Avand in vedere sumele considerabile aferente acestor fonduri, reprezentantii Agentiei le-au utilizat intr-o proportie redusa in scopul achizitionarii unor echipamente si servicii necesare bunei functionari a institutiei, precum si desfasurarii activitatii profesionale.        

citeste mai mult...
Alte stiri de la Money.ro:
Orban anunta, dupa semnarea contractului pentru reabilitarea unui tronson de cale ferata dintre Brasov si Sighisoara, ca dupa realizarea lucrarilor distanta intre cele doua orase va putea fi parcursa in 45 de minute, fata de trei ore in prezent
Liceele tehnologice cu profil preponderent agricol primesc in acest an o finantare de 10 milioane lei de la Ministerul Agriculturii
Cresterea pensiilor cu 40% va afecta grav echilibrul bugetar al Romaniei
Germania, ULTIMATUM pentru Marea Britanie: Incetati jocurile. Acest lucru este inacceptabil
Leonardo Badea (BNR): Incertitudinea privind evolutiile pandemice este foarte mare; Banca Nationala e pregatita sa actioneze suplimentar.
Basescu, atac la Iohannis: Nu ai adus nimic, ma, baiatule. Cat de ridicol poti sa fii?
Rovere Mobili va deschide in Timisoara al doilea showroom Veneta Cucine din Romania, investitie de 400.000 euro
Companie de consultanta: Prima etapa a proiectului imobiliar Aqua City de langa Lacul Morii, estimat la 100 milioane euro, va fi gata anul viitor
Pe mult laudatul Pod Ciurel, autobuzele sunt OBLIGATE sa ia curba urcand pe trotuar VIDEO
Jandarmeria, intr-un nou scandal. Jandarmii, "taximetristi” pentru angajatii Curtii de Conturi
Orban: Vom folosi toate mijloacele pentru a opri cresterea pensiilor votata de criminalii economici
Peste 24 de romani mor anual, prematur, din cauza poluarii
CCR amana pronuntarea pe legea prin care Parlamentul stabileste data alegerilor
Seful statului a decorat compania Continental Automotive. Iohannis: Acum, sunteti unul dintre cei mai mari exportatori ai economiei romanesti
Mama lui Alin Oprea in stare de soc dupa actiunile nurorii sale! Solistul s-a dus sa o linisteasca personal pe batrana de 83 ani