Cele mai recente stiri


Cele mai citite stiri


Ultimele cautari

Cele 11 domenii unde Romania face praf legislatia europeana

publicat 2019-07-25 17:47:12 (Money.ro)

Cele 11 domenii unde Romania face praf legislatia europeana Comisia Europeana a decis sa trimita Romaniei mai multe scrisori prin care atrage atentia ca se incalca legislatia europeana sau nu este aplicata mai multe domenii, precum poluarea aerului, emisiile industriale, protectia naturii, RCA etc. Calitatea aerului Comisia a decis sa trimita o scrisoare suplimentara de punere in intarziere Romaniei, solicitand autoritatilor din aceasta tara sa abordeze esecul sistemic in ceea ce priveste monitorizarea poluarii aerului, astfel cum se prevede in legislatia UE privind calitatea aerului inconjurator (Directiva2004/107/CE si Directiva 2008/50/CE). Desi Romania si-a revizuit intreaga retea de monitorizare a calitatii aerului, persista numeroase lacune in ceea ce priveste numarul si tipul corespunzator de puncte de prelevare pentru masurarea calitatii aerului. Aceste deficiente constituie o nerespectare sistemica a obligatiilor de monitorizare a poluarii atmosferice. In plus, Comisia a decis,n de asemenea, sa trimita o scrisoare de punere in intarziere Croatiei, solicitand autoritatilor din aceasta tara sa asigure conformitatea legislatiei nationale cu normele UE privind calitatea aerului inconjurator (Directiva 2008/50/CE). Deficientele constatate in legislatia nationala includ transpunerea incorecta a definitiei "aerului inconjurator" si a "contributiilor din surse naturale", ceea ce influenteaza domeniul de aplicare a directivei. In plus, legislatia nationala nu transpune obiectivele privind calitatea datelor pentru masurarea particulelor fine de materie (PM2,5) in zonele rurale si prevede cerinte mai putin stricte in ceea ce priveste numarul de puncte de prelevare pentru masurarea ozonului. PM2,5 pot ramane in atmosfera intre cateva zile si o saptamana, avand astfel efecte negative semnificative asupra sanatatii umane. Obligatia de a coopera cu tarile invecinate din afara UE in caz de poluare atmosferica transfrontaliera nu a fost transpusa pe deplin si lipsesc unele cerinte cu privire la asigurarea informarii eficace a publicului Statele membre in cauza au la dispozitie doua luni pentru a raspunde la aceste scrisori. In caz contrar, Comisia poate decide sa trimita un aviz motivat. Emisiile industriale Comisia a decis sa trimita o scrisoare suplimentara de punere in intarziere Romaniei, solicitand autoritatilor acestei tari sa isi imbunatateasca transpunerea normelor UE privind autorizatiile acordate instalatiilor care functioneaza in temeiul Directivei privind emisiile industriale (Directiva 2010/75/UE). Directiva reglementeaza emisiile, inclusiv dioxidul de sulf, oxizii de azot si praful din aer, in scopul reducerii emisiilor respective si a riscurilor pentru sanatatea umana si mediu pe care acestea le pot cauza. Ca urmare a unor plangeri din partea cetatenilor si ONG-urilor, Comisia a constatat ca mai multe instalatii, inclusiv patru instalatii mari de ardere si o ferma mare de porcine, nu dispun de autorizatii care sa stabileasca conditii de functionare in conformitate cu legislatia UE. In absenta unei autorizatii, conformitatea cu valorile-limita de emisii nu poate fi verificata, iar riscurile pentru mediu nu pot fi evitate in mod eficace. Comisia a aflat, de asemenea, ca doua instalatii mari de ardere care au facut initial parte din planul national de tranzitie al Romaniei, dar care au fost de atunci retrase, nu respecta valorile-limita de emisii aplicabile pentru dioxidul de sulf, oxidul de azot si praf. Romania are la dispozitie doua luni pentru a raspunde la scrisoare. In caz contrar, Comisia poate decide sa trimita un aviz motivat. Protectia naturii De asemenea, Comisia Europeana a decis sa trimita o scrisoare de punere in intarziere Romaniei, Poloniei si Portugaliei pe motiv ca aceste tari nu asigura protectia adecvata a habitatelor si speciilor de interes la nivelul UE prin desemnarea de arii naturale protejate. In temeiul legislatiei UE privind natura (Directiva 92/43/CEE a Consiliului privind habitatele si Directiva 2009/147/CE privind pasarile), statele membre au convenit sa dezvolte o retea europeana Natura 2000 coerenta, propunand Comisiei situri adecvate de importanta comunitara. Aceste tari nu au propus toate siturile pe care ar fi trebuit sa le propuna, iar cele pe care le-au propus nu acopera in mod adecvat diversele specii si tipuri de habitate care necesita protectie. Statele membre vizate au la dispozitie doua luni pentru a raspunde argumentelor prezentate de Comisie. In caz contrar, Comisia poate decide sa trimita un aviz motivat.   Servicii financiare Comisia a mai decis sa trimita Romaniei un aviz motivat pentru ca nu si-a aliniat legislatia privind asigurarea de raspundere civila auto la normele UE (Directiva Solvabilitate II sau Directiva 2009/138/CE si Directiva privind asigurarea auto, Directiva 2009/103/CE). Normele nationale actuale din Romania impun o obligatie de notificare prealabila a oricarei intentii de modificare a primelor, precum si o serie de limitari a modalitatilor de calculare a primelor de catre asiguratori. Comisia a considerat ca aceste obligatii contravin Directivei Solvabilitate II, astfel cum a fost interpretata de jurisprudenta Curtii referitoare la principiul libertatii tarifelor. Legislatia nationala in cauza obliga, de asemenea, asiguratorii sa emita, pentru anumite categorii de vehicule, o polita valabila numai pe teritoriul Romaniei. In opinia Comisiei, aceste norme contravin Directivei privind asigurarea auto, prin care se cere ca politele de asigurare de raspundere civila auto sa acopere intregul teritoriu al UE pe baza unei prime de asigurare unice. In absenta unui raspuns satisfacator din partea autoritatilor romane in termen de doua luni, Comisia poate trimite cazul in fata Curtii de Justitie a UE.   Armele de foc Comisia Europeana a trimis avize motivate Romaniei si altor 19 state membre, solicitandu-le sa transpuna noile norme ale UE privind armele de foc [Directiva privind armele de foc, Directiva (UE) 2017/853] in legislatia nationala. Directiva UE revizuita, adoptata de statele membre in mai 2017, inaspreste controalele privind achizitia si detinerea legala de arme de foc. Statele membre au fost obligate sa informeze Comisia cu privire la masurile de transpunere pentru majoritatea dispozitiilor directivei pana la 14 septembrie 2018. Comisia adreseaza acum avize motivate Belgiei, Cehiei, Estoniei, Lituaniei, Poloniei, Portugaliei, Suediei si Regatului Unit pentru notificarea partiala a masurilor de transpunere relevante, precum si Ciprului, Finlandei, Germaniei, Greciei, Ungariei, Irlandei, Luxemburgului, Țarilor de Jos, Romaniei, Slovaciei, Sloveniei si Spaniei pentru ca nu au comunicat Comisiei nicio masura. Aceasta etapa constituie urmarea scrisorilor de punere in intarziere pe care Comisia le-a trimis statelor membre in noiembrie 2018. Statele membre in cauza au acum la dispozitie doua luni pentru a notifica Comisiei masurile luate. In caz contrar, Comisia poate decide sa le trimita in fata Curtii de Justitie a UE.   Piata digitala Comisia Europeana a decis  sa continue procedurile de constatare a neindeplinirii obligatiilor impotriva mai multor state membre ca urmare a nerespectarii de catre acestea a obligatiilor care le revin in legatura cu piata unica digitala. Comisia va trimite astazi avize motivate Bulgariei, Germaniei si Irlandei pentru neindeplinirea obligatiei de a notifica transpunerea integrala a legislatiei UE privind accesibilitatea site-urilor web si a aplicatiilor mobile [Directiva (UE) 2016/2102], precum si Croatiei pentru neindeplinirea obligatiei de a prezenta corespunzator planurile sale de derulare a benzii de frecvente de 700 MHz pentru serviciile 5G [Decizia (UE) 2017/899]. In plus, Comisia a decis sa trimita scrisori de punere in intarziere mai multor tari din UE. In primul rand, Austriei, Belgiei, Greciei, Ungariei, Romaniei si Sloveniei pentru ca nu au furnizat informatii cu privire la operatorii de servicii esentiale identificati in temeiul legislatiei UE privind securitatea retelelor si a sistemelor informatice [Directiva (UE) 2016/1148]. In al doilea rand, Croatiei, Cehiei, Germaniei, Greciei si Spaniei, deoarece nu au reusit sa puna in aplicare in mod eficient normele privind numarul pentru apeluri de urgenta 112 (Directiva 2002/22/CE), in special prin asigurarea unui acces echivalent pentru utilizatorii cu handicap. In final, in urma intarzierilor cu transpunerea Regulamentului UE privind geoblocarea [Regulamentul (UE) 2018/302] in legislatia nationala, Cipru, Franta, Polonia, Romania, Slovacia si Spania vor primi scrisori de punere in intarziere din partea Comisiei. Acestea se refera la adoptarea si notificarea masurilor aplicabile in cazul incalcarii normelor privind geoblocarea, inclusiv sanctiunile din partea organismelor nationale de aplicare a legii pentru intreprinderile care incalca normele UE. Statele membre in cauza au acum la dispozitie doua luni pentru a raspunde argumentelor prezentate de Comisie. In caz contrar, Comisia poate decide sa trimita un aviz motivat sau sa trimita cazul in fata Curtii de Justitie a UE, dupa caz.   Migratie legala Comisia Europeana a trimis de asemenea Romaniei o scrisoare suplimentara de punere in intarziere pentru punerea in aplicare incorecta a dispozitiilor privind respingerea cererilor de acordare a permiselor de sedere si obligatia de a justifica motivele de refuz in temeiul directivelor UE privind migratia legala. Directivele UE vizate sunt: Directiva privind rezidentii pe termen lung (Directiva 2003/109/CE a Consiliului), Directiva privind reintregirea familiei (Directiva 2003/86/CE a Consiliului), Directiva privind studentii (Directiva 2004/114/CE a Consiliului), Directiva privind cercetatorii (Directiva 2005/71/CE a Consiliului), Directiva privind cartea albastra (Directiva 2009/50/CE a Consiliului) si Directiva privind permisul unic (Directiva 2011/98/UE). Comisia a deschis o procedura de constatare a neindeplinirii obligatiilor prin transmiterea unei prime scrisori de punere in intarziere autoritatilor romane in decembrie 2017. Romania are in prezent la dispozitie doua luni pentru a raspunde argumentelor prezentate de Comisie. In caz contrar, Comisia poate decide sa trimita un aviz motivat.   Piata interna a energiei   Comisia a trimis un aviz motivat suplimentar Romaniei din cauza faptului ca aceasta nu a eliminat restrictiile impuse comertului cu gaze naturale dintre statele membre, astfel cum se prevede in normele UE privind piata interna in sectorul gazelor naturale (articolele 35 si 36 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene, TFUE; Directiva 2009/73/CE). In iulie 2014, Comisia a trimis autoritatilor romane un aviz motivat din cauza faptului ca legislatia nationala a acestei tari creeaza bariere in calea liberei circulatii a marfurilor in interiorul pietei unice a UE. Dupa evaluarea modificarilor recente ale Legii energiei adoptate de Romania, Comisia a constatat ca este mentinuta obligatia de a vinde gaze naturale cu prioritate pe piata romana, ceea ce, in consecinta, reprezinta o incalcare a dreptului UE. Comisia considera ca actualul cadru juridic roman, prin faptul ca impune producatorilor din Romania obligatia de a acorda prioritate vanzarilor de pe piata interna, creeaza bariere nejustificate in calea exporturilor de gaze din Romania si, prin urmare, a solicitat eliminarea acestor bariere. Romania are la dispozitie doua luni pentru a raspunde argumentelor prezentate de Comisie. In caz contrar, Comisia poate decide sa sesizeze Curtea de Justitie a UE.   Protectia copilului   Comisia trimis scrisori de punere in intarziere Romaniei, Bulgariei, Germaniei, Lituaniei, Maltei, Slovaciei si Suediei pentru faptul ca nu au pus in aplicare normele UE privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatarii sexuale a copiilor si a pornografiei infantile (Directiva 2011/93/UE). UE dispune de norme stricte care incrimineaza astfel de abuzuri in Europa, care asigura pedepse severe pentru autorii infractiunilor, protejeaza copiii care sunt victime si contribuie la prevenirea savarsirii acestor infractiuni. Directiva include, de asemenea, masuri speciale de combatere a abuzului sexual online asupra copiilor. Aproape toate statele membre au inregistrat intarzieri la punerea in aplicare a noilor masuri, intrucat directiva este extrem de cuprinzatoare. Comisia este la curent cu existenta acestor dificultati, insa pentru a asigura protectia eficienta a copiilor impotriva abuzului sexual, toate statele membre trebuie sa respecte pe deplin dispozitiile directivei. Prin urmare, Comisia a decis sa lanseze proceduri de constatare a neindeplinirii obligatiilor impotriva a 7 state membre pentru transpunerea incorecta a directivei in legislatia nationala. Statele membre vizate au la dispozitie doua luni pentru a raspunde Comisiei. In caz contrar, Comisia poate decide sa trimita un aviz motivat.   Transport rutier   Comisia a decis sa trimita scrisori de punere in intarziere catre Romania, Belgia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Ungaria, Italia, Malta, Țarile de Jos, Portugalia, , Slovacia, Spania si Regatul Unit pentru faptul ca nu au actualizat conexiunea intre registrele lor nationale cu intreprinderile de transport rutier si noua versiune a Registrului european al intreprinderilor de transport rutier (ERRU), asa cum prevede Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2016/480 al Comisiei. ERRU permite schimbul de informatii intre statele membre cu privire la intreprinderile de transport rutier stabilite in UE. Acesta este un instrument esential pentru asigurarea aplicarii legislatiei UE. Pentru implementarea unei versiuni noi si imbunatatite a ERRU, statele membre trebuie sa isi adapteze sistemele la nivel national. Termenul pentru actualizarea conexiunii registrelor electronice nationale a expirat la 30 ianuarie 2019. In cazul in care autoritatile statelor membre in cauza nu trimit un raspuns satisfacator in termen de doua luni, Comisia poate decide sa le trimita avize motivate.   Gaze fluorurate cu efect de sera In fine, Comisia a decis sa trimita scrisori de punere in intarziere Romaniei si Italiei pentru neindeplinirea obligatiei de a notifica masurile nationale privind sanctiunile pentru incalcarea normelor UE privind gazele fluorurate cu efect de sera [Regulamentul (UE) nr. 517/2014]. Gazele fluorurate cu efect de sera, cunoscute si sub denumirea de "gaze fluorurate", sunt o familie de gaze fluorurate generate de activitatile umane utilizate in numeroase aplicatii industriale. Regulamentul urmareste sa contribuie la combaterea schimbarilor climatice prin reducerea cu doua treimi a emisiilor de gaze fluorurate in UE pana in 2030. Gazele fluorurate au un efect puternic de incalzire globala (de pana la 23 de mii de ori mai mare decat dioxidul de carbon, CO2). Legislatia UE stabileste norme stricte privind utilizarea gazelor fluorurate si conditiile legate de introducere pe piata a produselor care contin aceste gaze. In conformitate cu normele adoptate de statele membre, pana la 1 ianuarie 2017 ar fi trebuit sa fie introduse sanctiuni si ar fi trebuit sa fi fost luate toate masurile pentru a se asigura implementarea lor. Sanctiunile trebuie sa fie eficiente, proportionale si cu efect de descurajare. Prevederea in legislatia nationala a unor sanctiuni adecvate este un element esential pentru asigurarea conformitatii cu regulamentul, limitand astfel efectele climatice. Existenta sanctiunilor este deosebit de importanta in vederea prevenirii comertului ilegal cu hidrofluorocarburi. De asemenea, statele membre au fost de acord sa notifice Comisiei masurile nationale privind sanctiunile pana la 1 ianuarie 2017. Pana in prezent, Comisia nu a primit astfel de notificari din partea Italiei si Romaniei. In cazul in care statele membre in cauza nu raspund in mod satisfacator in termen de doua luni, Comisia poate decide sa trimita un aviz motivat.  

citeste mai mult...
Alte stiri de la Money.ro:
Oricine are telefon TREBUIE sa stie asta. Totul era doar un mit
Andrei Caramitru vrea sa dispara si Digi 24: TOATA LUMEA sa se mute pe Facebook
De trei ani, Romania se afla intr-o stare de ASEDIU!
Rares Bogdan a RABUFNIT: Timpul nesimtitilor a expirat. Unde-i lege, nu-i tocmeala
O banca prezenta si in Romania anunta concedieri MASIVE!
O tara de langa Romania se pregateste de RAZBOI!
New York se pregateste de "APOCALIPSA"!
CUM a ajuns Avocatul Poporului sa plateasca TREI milioane de euro doar pentru chirie
OLGUȚA Vasilescu tocmai a fost numita OTREAPA de catre Ludovic Orban
Klaus Iohannis, no comment: “Sunt OLTEAN!”
Iohannis s-a DEZLANȚUIT, in Craiova: Va dati seama ce bataie de joc al adresa romanilor?
Ce a povestit Gheorghe Dinca in celula: "Ba, baieti…!"
"Insula lui Dragnea", lovitura de proportii. Decizie favorabila
Ipoteza ȘOC: Gheorghe Dinca are MULTE cadavre la activ
Politia a dat LOVITURA: SECHESTRU de aproape 8 milioane lei pe bunurile unor patroni