Cele mai recente stiri


Cele mai citite stiri


Ultimele cautari

Dincolo de boli si suferinte! Afacerile NECURATE din timpul PANDEMIEI

publicat 2020-08-11 14:16:53 (Money.ro)

Dincolo de boli si suferinte! Afacerile NECURATE din timpul PANDEMIEI Cheltuielile realizate pentru combaterea pandemiei, pana la 30 iunie 2020, de la bugetul de stat, bugetele locale si bugetul asigurarilor de somaj se ridica la 5 miliarde de lei, potrivit unui raport al Curtii de Conturi. Institutia a finalizat si a inaintat Parlamentului Romaniei raportul special privind gestionarea resurselor publice in perioada starii de urgenta. Documentul are la baza un control amplu, desfasurat in perioada mai-iulie 2020, la 949 de entitati din administratia publica centrala si locala. Pentru a raspunde eficient si rapid solicitarii Parlamentului, institutia suprema de audit a mobilizat peste 700 de auditori publici externi. Pe baza documentarii efectuate la inceputul misiunilor de control, potrivit datelor furnizate de entitati, angajamentele legale in perioada starii de urgenta dedicate achizitiilor publice au fost in suma de 1.026.229 mii lei. In totalul cheltuielilor cu achizitiile, ponderea cea mai mare o detin cele cu "Echipamente medicale, produse farmaceutice si produse de ingrijire personala" (43%), urmate de "Echipamente de securitate, de lupta impotriva incendiilor, de politie si aparare" (19,5%) si de cheltuielile pentru "Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii (12,5%).   Pentru reducerea riscului de raspandire a virusului, conducatorii tuturor institutiilor au emis ordine prin care au aprobat reglementari proprii privind modul de desfasurare a activitatii in regim de telemunca, precum si masuri de igiena si restrictii necesare pentru prevenirea si combaterea raspandirii virusului. La institutiile publice care nu au avut sarcini si atributii suplimentare in perioada starii de urgenta, asigurarea fondurilor necesare achizitiilor pentru protectia personalului s-a realizat in cadrul bugetului aprobat. De regula, s-au realizat virari de credite bugetare, cu preponderenta din economiile realizate la alte articole de cheltuieli.   Atribuirea, derularea si plata contractelor de achizitii publice in perioada starii de urgenta   Potrivit legii, Departamentul pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne pune la dispozitia Oficiului National pentru Achizitii Centralizate (ONAC) necesitatile, valoarea estimata pentru fiecare produs in parte, specificatiile tehnice si specialistii care acorda suport tehnic pe toata perioada de organizare si derulare a procedurilor de atribuire, precum si persoanele care fac parte din comisiile de evaluare. Avand in vedere aceste aspecte, se poate concluziona ca atingerea scopului si a obiectivului achizitiei publice este urmarea efortului comun al reprezentantilor DSU si ONAC, in functie de atributiile fiecaruia conferite de lege. In luna februarie 2020, in regim de urgenta, la nivelul ONAC au fost demarate procedurile privind achizitionarea produselor pentru acoperirea stocurilor de produse de urgenta medicala, prevazute in anexa la OUG nr. 11/2020, prin procedura de negociere fara publicare prealabila. In baza prevederilor OUG nr. 11/2020, ONAC a finalizat un numar de 28 de acorduri-cadru, astfel: - 7 acorduri-cadru pentru achizitia de dezinfectanti - 3 acorduri-cadru pentru achizitia de manusi de unica folosinta - 3 acorduri-cadru pentru achizitia de masti de protectie FFP2 si FFP3 - 1 acord-cadru pentru achizitia de viziere de protectie - 3 acorduri-cadru pentru achizitia de combinezoane - 2 acorduri-cadru pentru achizitia de monitoare - 2 acorduri-cadru pentru achizitia de injectomate - 2 acorduri-cadru pentru achizitia de filtre pentru camerele de izolare - 1 acord-cadru pentru achizitia de izolete - 1 acorduri-cadru pentru achizitia de scannere termice - 2 acorduri-cadru pentru achizitia de ventilatoare - 1 acord-cadru pentru achizitia de camere de izolare. Din analizarea procedurilor care au avut ca obiect achizitionarea produselor pentru acoperirea stocurilor de produse de urgenta medicala, prevazute in anexa la OUG nr. 11/2020, s-a constatat existenta mai multor aspecte de disfunctionalitate, nelegalitate si neregularitate, atat sub aspectul nerealizarii integrale si la termenele solicitate a stocurilor necesare de produse medicale, cat si sub aspectul costurilor de achizitie, care aduc atingere principiilor de economicitate, eficacitate si eficienta in utilizarea resurselor publice. Aspecte constatate de Curtea de Conturi Avand in vedere rolul important pe care l-au avut ONAC si IGSU in formarea rezervei medicale si asigurarea materialelor, medicamentelor si echipamentelor medicale pentru institutiile care au atributii de limitare a gradului de raspandire a virusului SARS-CoV-2 si tratare a bolii, controlul Curtii de Conturi s-a concentrat pe modul de derulare a operatiunilor specifice in procesul de achizitie publica, rezultand urmatoarele concluzii, in functie de etapa procedurii: Etapa de evaluare a ofertelor ONAC nu a declarat inacceptabila oferta prezentata de SC Romwine&Coffee SRL pentru achizitionarea de masti de protectie tip FFP2 si FFP3, care nu a depus Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului odata cu depunerea ofertei, conditie de respingere a acesteia. Etapa de stabilire a rezultatului aplicarii procedurii de achizitie publica In cazul procedurii de atribuire a Acordului-cadru nr. 1841/17.03.2020 incheiat cu Romwine&Coffee SRL, ONAC a stabilit oferta castigatoare fara a fi respectata conditia legala ca operatorul economic desemnat castigator pentru loturile 3 si 4 sa indeplineasca criteriile privind calificarea deoarece, potrivit informatiilor continute in certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, depus ulterior, singurele activitati autorizate ale operatorului economic erau "Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete" (cod CAEN 4781), "Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor" (cod CAEN 8230) si "Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente" (cod CAEN 5621). Prin urmare, operatorul economic nu avea calificarea necesara si nu avea capacitatea profesionala si nici experienta de a furniza produse din domeniul sanatatii. Gestionarea unui contract in valoare de aproximativ 10 milioane de euro este dificila pentru o firma lipsita de experienta, fiind infiintata in data de 14.03.2019 (de aproximativ un an), cu o cifra de afaceri pe anul 2019 de 47.870 lei (aproximativ 10.000 de euro) si un singur salariat. Nerespectarea principiilor "tratamentul egal" si "nediscriminarea" ONAC a avut o abordare diferentiata a nivelului garantiei si a nivelului penalitatii impuse operatorilor economici prin Acordurile-cadru. Astfel, operatorii economici straini au beneficiat de un cuantum al procentului de garantie de 0,5% din valoarea contractului si de un cuantum al procentului de penalitate de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere, existand situatii in care li s-a decontat suplimentar si costul transportului, in timp ce operatorilor romani li s-a solicitat garantia de buna executie in procent de 5% din valoarea contractului, iar penalitatile au fost stabilite la 1% pentru fiecare zi de intarziere. In aceste conditii au fost declarate castigatoare ofertele unor operatori economici care contineau propuneri de modificare a clauzelor contractuale stabilite in cadrul documentatiei de atribuire, clauze dezavantajoase pentru autoritatea contractanta, intrucat se refera la cuantumul garantiei de buna executie ce poate fi redusa de la 5% la 0,5%, iar penalitatea pentru nelivrarea la termen a fost redusa de la 1%/zi la 0,1%/zi. Constatarea a fost consemnata in cazul urmatoarelor acorduri cadru: - Acordul-cadru incheiat cu VIRID DOO din Serbia, avand ca obiect achizitia de combinezoane; - Acordul-cadru incheiat cu UPC LTD din Coreea de Sud, avand ca obiect achizitia de combinezoane; - Acordul-cadru incheiat cu Medi Consulting din Coreea de Sud, pentru achizitia de ventilatoare. In cazul acordurilor-cadru incheiate cu VIRID DOO din Serbia si cu UPC LTD din Coreea de Sud produsele contractate au fost livrate catre IGSU iar in cazul Medi Consulting produsele nu s-au livrat, in conditiile in care s-a acordat si un avans. Etapa post-atribuire a acordurilor-cadru In cazul Acordurilor-cadru nr. 1941/CN/20.03.2020 si nr. 2740/CN/16.04.2020 incheiate cu SC RENANIA TRADE SRL pentru achizitia de masti tip FFP2, incheiate de ONAC, s-a constatat ca, dintr-o eroare materiala, nu au fost stipulate clauze referitoare la garantia de buna executie de 5%, desi aceasta clauza era prevazuta in documentatia de atribuire. Eroarea nu a produs daune deoarece produsele contractate au fost livrate potrivit graficului de livrare convenit prin acord, nefiind necesara activarea clauzei privind plata garantiei. Prin contractele incheiate cu SC ROMWINE&COFEE SRL si cu UPC LTD Korea IGSU a achizitionat 875.000 de bucati de masti de protectie de tip FFP3 si 1.750.000 seturi echipamente de protectie pentru asigurarea stocurilor de urgenta medicala (complet combinezon inclusiv cu gluga si protectie incaltaminte). La data controlului existau inca in stoc 517.970 bucati de masti de protectie de tip FFP3 si 608.500 seturi echipamente de protectie pentru asigurarea stocurilor de urgenta medicala (complet combinezon inclusiv cu gluga si protectie incaltaminte). Distribuirea materialelor achizitionate s-a realizat prin dispozitii ale Secretarului de stat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, in conformitate cu art. 1, alin (2), art. 6 alin (2) din Ordonanta de urgenta nr. 11 din 4 februarie 2020 privind stocurile de urgenta medicala, precum si unele masuri aferente instituirii carantinei, dar in lipsa Nomenclatorului produselor stocuri de urgenta medicala, metodologia de utilizare, scoaterea, darea in folosinta gratuita, reintregirea stocurilor, care trebuia emis in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, prin Ordinul comun al ministrului afacerilor interne si al ministrului sanatatii.   ONAC a publicat cu intarziere anunturile de atribuire aferente procedurilor de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare in cazul urmatoarelor acorduri-cadru: - Acordul-cadru nr. 1841/17.03.2020 incheiat cu Romwine&Coffe SRL pentru asigurarea stocului de urgenta medicala: Masca de protectie tip FFP2 si FFP3; - Acordul-cadru nr. 1842/17.03.2020 incheiat cu Viggo Fashion International SRL pentru asigurarea stocului de urgenta medicala: Viziera de protectie; - Acordul-cadru nr. 1842/17.03.2020 incheiat cu Viggo Fashion International SRL pentru asigurarea stocului de urgenta medicala: Combinezon, inclusiv cu gluga si protectie incaltaminte; - Acordul-cadru de furnizare de produse nr. 1941/CN/20.03.2020 incheiat cu SC Renania Trade SRL pentru cantitatea de 80.000 de masti tip FFP2.   Fundamentarea valorii estimate In cazul Acordului-cadru nr. 1799/CN/16.03.2020 au existat neconcordante semnificative intre valorile estimate de catre autoritatea contractanta la prima licitatie si la urmatoarea. Exemplu: Pentru produsul Camera de izolare cu presiune negativa pretul la prima licitatie a fost de 35.905 lei fara TVA/buc, iar valoarea estimata in cadrul celei de a doua proceduri a fost de 350.000 lei fara TVA/buc. Prima procedura a fost anulata deoarece nu s-au depus oferte, insa in niciuna din situatii nu exista o documentatie pentru a justifica un pret sau altul. Stabilirea valorii estimative este atributul IGSU. Clauza stipulata in acordurile-cadru referitoare la "forta majora" In mai multe situatii, operatorii economici semnatari ai acordurilor-cadru cu ONAC si, ulterior, ai contractelor subsecvente cu IGSU, printre care si SC Romwine&Coffee SRL, au solicitat amanarea termenelor de livrare invocand clauza de "forta majora", pentru care au prezentat Avize de existenta a cazului de forta majora, emise de structurile teritoriale ale Camerei de Comert a Romaniei. Motivul invocat a fost tocmai starea de urgenta instituita prin Decretul nr. 195/16.03.2020 care a determinat incheierea contractelor in conditiile date. Astfel, operatorii economici au solicitat incheierea unor acte aditionale prin care sa fie prelungit termenul de livrare al produselor contractate, fara perceperea de penalitati, desi conditiile de participare la procedurile de achizitie publica organizate de ONAC in perioada starii de urgenta, precum si criteriile de evaluare impuse de autoritatea contractanta au fost adaptate contextului in care se afla Romania in acea perioada. Un criteriu important luat in considerare in cadrul procedurii de atribuire l-a constituit tocmai termenul de livrare al produselor, acesta avand un punctaj de 40 de puncte din 100, criteriu dat de necesitatea urgenta de realizare a stocurilor de produse medicale. Preturile de achizitie ale produselor au fost influentate semnificativ de cererea imensa de pe piata mondiala, in contextul unei oferte limitate a producatorilor. In consecinta, operatorii economici (producatori sau intermediari) au speculat acest context si au majorat semnificativ preturile de vanzare. Tocmai acest aspect a fost utilizat de operatorii economici care, dupa ce au semnat acordurile-cadru si contractele subsecvente avand ca element de diferentiere fata de ceilalti competitori termenele de livrare mai scurte, in cantitatile convenite, au invocat clauza de "forta majora" si au solicitat prelungirea termenelor de livrare, fara perceperea de penalitati. Art. 1351 Cod civil defineste forta majora la alin (2) ca fiind: "orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil". In cazul procedurilor de achizitie publica derulate de ONAC pentru realizarea stocurilor de urgenta medicala, ambele parti cunosteau existenta starii de urgenta pentru sanatatea publica la nivel international din cauza infectiilor cu COVID-19, declarata de Organizatia Mondiala a Sanatatii, iar din 11.03.2020 situatia generata de COVID-19 a fost declarata ca pandemie. Astfel, "imprevizibilitatea" declararii starii de urgenta nu poate fi invocata de niciuna dintre parti, existenta pandemiei fiind de notorietate la data derularii procedurilor de atribuire, fiind in sine o forta majora. In baza prevederilor din acordurile-cadru si contractele subsecvente referitoare la clauza de "forta majora", IGSU a acceptat prelungirea termenelor de livrare, fiind intocmite acte aditionale la contractele subsecvente. Termenele de livrare convenite au fost prelungite in mai multe situatii pana la data de 15 iunie 2020, moment la care preturile produselor pe piata mondiala s-au redus treptat la valori apropiate de cele anterioare epidemiei de COVID-19. Insa preturile platite pentru produsele livrate au ramas cele stabilite initial prin procedura de achizitie publica, la un nivel semnificativ majorat fata de situatia de dinaintea izbucnirii epidemiei de COVID-19. Un exemplu al acceptarii unor clauze nerealiste este Acordul-cadru nr. 2595/10.04.2020, avand ca obiect achizitia de ventilatoare, incheiat intre ONAC si Medi Consulting din Coreea de Sud si Contractul subsecvent nr. 116229/27.04.2020 incheiat intre Departamentul pentru Situatii de Urgenta, prin IGSU si MEDI Consulting Korea, contract care nu a fost onorat, produsele nu au fost livrate si nici nu s-au calculat si facturat penalitati de intarziere, conform clauzelor contractuale, ca urmare a acceptarii de catre IGSU a clauzei de "forta majora" invocata de furnizor. Nu s-a executat garantia de buna executie si, prin urmare, nu a fost recuperat avansul in valoare de 2.451.000 USD acordat furnizorului pentru produsele contractate. Acordul-cadru nr. 2595/CN/10.04.2020 a prevazut achizitia a 400 bucati de ventilatoare livrate in patru loturi, in perioada 17 aprilie-8 mai 2020, acordarea unui avans de pana la 30% din valoarea fiecarui lot, insa fara solicitarea unui instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de asigurari, diferenta de 70% din valoarea fiecarui contract subsecvent putand fi garantata de existenta unui astfel de instrument. Conform articolului 25 din contractul subsecvent au fost definite conditiile fortei majore/cazului fortuit, respectiv faptul ca actiunea fortei majore mai mult de 15 zile da dreptul fiecarei parti sa o notifice pe cealalta parte privind incetarea de plin drept a contractului subsecvent, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte dauneinterese. IGSU a platit in 28.04.2020 suma de 10.931 mii lei, reprezentand avans catre Medi Consulting din Coreea de Sud, aferent unui numar de 200 de ventilatoare cu termen de livrare conform contractelor incheiate in data de 13.05.2020 (100 buc.) si data de 28.05.2020 (100 buc.). Din analiza derularii contractului subsecvent nr. 116229/27.04.2020, incheiat intre Departamentul pentru Situatii de Urgenta, prin IGSU si MEDI Consulting Coreea de Sud, s-au constatat urmatoarele: - pana la data de 30.06.2020 nu a fost realizata nicio livrare; - nu au fost calculate penalitati de intarziere conform contractului, autoritatea contractanta acceptand in ultima zi de valabilitate a contractului subsecvent, respectiv 15.06.2020, cazul de forta majora invocata de MEDI Consulting in baza certificatului prezentat la acea data; - odata cu acceptarea fortei majore invocate de furnizor, IGSU, prin nota raport nr. 116883 din 15.06.2020, a aprobat incetarea de plin drept a contractului subsecvent, in temeiul art. 25.5 din contract (aflarea furnizorului intr-o situatie de forta majora pe o perioada ce depaseste 15 zile). Printre motivele principale invocate de IGSU, pentru care s-a propus si aprobat incetarea Contractului subsecvent, se regaseste faptul ca, de la data incheierii contractului subsecvent pana la momentul desfasurarii misiunii de control, in piata s-a inregistrat o scadere a pretului unitar pentru ventilatoarele medicale; - pana la 30.06.2020 nu a fost executata garantia de buna executie de 0,5% din valoarea contractului subsecvent, respectiv suma de 40.800 USD privind nerespectarea clauzelor contractuale, valabila pana la 29.06.2020; - a fost acordat un avans de 30% din valoarea contractului subsecvent, in suma de 11.000 mii lei (echivalentul a 2.451.000 USD), suma nerecuperata pana la data finalizarii controlului Curtii de Conturi. In concluzie, desi a necesitat eforturi de timp si resurse umane la nivelul ONAC, procedura de achizitie nu a condus la procurarea de catre IGSU, in regim de extrema urgenta, a ventilatoarelor medicale care fac obiectul acordului-cadru. Asa cum reiese din documentele de planificare a achizitiei, scopul primordial al achizitiei a fost necesitatea constituirii stocurilor de urgenta medicala de stricta necesitate disponibile pentru activitatea operativa, la nivelul unitatilor spitalicesti, in vederea asigurarii suportului cardio-respirator pacientilor infectati cu COVID-19 a caror stare se agraveaza, devenind astfel indispensabile pentru viata acestora. A fost indisponibilizata suma de 10.931 mii de lei de la bugetul statului, suma reprezentand avans acordat de catre IGSU catre SC Medi Consulting, in conditiile in care ofertantul nu a furnizat nici pana la data controlului cantitatea de ventilatoare contractata potr ivit contractului subsecvent incheiat. In acelasi timp, potrivit prevederilor contractuale, IGSU a fost obligat sa nu incheie cu alt operator economic, pe durata acordului-cadru, un alt acordcadru avand ca obiect achizitionarea produselor care fac obiectul acordului-cadru pentru satisfacerea aceleiasi necesitati care a dus la organizarea procedurii de negociere fara publicare, respectiv pentru cantitatea prevazuta de maxim 400 de ventilatoare medicale. Cu toate eforturile depuse, achizitiile publice derulate in lunile februarie si martie 2020, prin care ONAC a initiat proceduri pentru atribuirea a 9 loturi, nu au reusit, decat in parte, asigurarea stocurilor de urgenta medicala prevazute prin OUG nr. 11/2020, intrucat: - la prima achizitie din luna februarie 2020 au existat doua loturi neatribuite, intrucat ofertantii au depus oferte mai mari cu 386,9% (pentru lotul 2.3), respectiv cu 381,87% si cu 452,1% mai mari (pentru lotul 6); - reluarea procedurii de achizitie publica in luna martie 2020 a fost, de asemenea, fara succes, intrucat patru dintre operatorii economici castigatori nu au mai dorit semnarea contractelor subsecvente cu IGSU, motivand aceasta prin cresterea abrupta a preturilor materiilor prime, cererea imensa pe piata, lipsa stocurilor de dezinfectanti si chiar a ambalajelor pentru acestia, incertitudini asupra gasirii materiei prime, solicitarea prezentarii Avizului emis de Comisia Nationala pentru Produse Biocide etc. In luna aprilie 2020, ONAC a mai initiat doua proceduri de achizitie publica de dezinfectanti, dar aceste proceduri nu s-au concretizat in atribuire de acorduri-cadru, deoarece societatile comerciale care au fost invitate nu au asigurat oferte acceptabile pentru indeplinirea conditiilor tehnice si la valorile estimate solicitate.   Plata de catre achizitor a costurilor de transport, livrare si manipulare a produselor contractate, desi, conform clauzelor contractuale, acesta erau in sarcina furnizorului   Conform clauzelor stipulate atat in acordul-cadru, cat si in contractele subsecvente incheiate cu furnizorul produselor, respectiv S.C. Romwine&Cofee SRL, pretul unitar al produselor trebuia sa includa toate cheltuielile ocazionate de transport si manipulare pana la destinatia finala. Ministerul Apararii Nationale, prin Statul Major al Fortelor Aeriene, la cererea sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, care conform prevederilor legale poate solicita Ministerului Apararii Nationale zboruri in situatii de urgenta, a efectuat opt zboruri cu aeronave militare pentru aducerea din Turcia a unei cantitati de 695.000 bucati de masti de protectie de tip FFP2 si a unei cantitati de 699.940 bucati de masti de protectie de tip FFP3. Costul estimat al transportului pentru cele opt zboruri a fost in valoare de 149.436,74 euro. Pretul astfel stabilit a fost platit integral de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, in conditiile in care, conform contractului incheiat, acesta nu era in sarcina autoritatii contractante. Astfel, pentru cantitatile de 695.000 de masti de protectie de tip FFP2 si 699.940 de masti de protectie de tip FFP3 importate, efortul transportului a fost suportat de IGSU care a platit catre SC Romwine&Cofee SRL pentru cantitatile livrate pretul unitar stipulat in contracte, pret care include toate cheltuielile ocazionate de livrarea produselor la destinatia finala, inclusiv manipulare si transport. IGSU a transmis valorile aferente serviciilor de transport aerian si rutier executate catre furnizor, convenind cu acestia regularizarea sumelor platite cu obligatiile viitoare.   Aspecte referitoare la gestionarea altor contracte la nivelul IGSU   La IGSU, Curtea de Conturi a mai analizat si urmatoarele contracte de achizitie: - Acordul-cadru nr. 1869/17.03.2020 incheiat intre Oficiul National pentru Achizitii Centralizate si UPC LTD Korea, avand ca obiect echipamente de protectie pentru asigurarea stocurilor de urgenta medicala (complet combinezon inclusiv cu gluga si protectie incaltaminte) pentru care s-a incheiat contractul subsecvent nr. 115839/19.03.2020 si - Acordul-cadru nr. 2217/31.03.2020 incheiat intre Oficiul National de Achizitii Publice si GSC Consulting and Management AG Elvetia, avand ca obiect furnizarea a 250 de Ventilatoare Medicale AEONMED VG70 pentru care s-a incheiat contractul subsecvent nr. 15965/01.04.2020, avand ca obiect furnizarea a 150 de Ventilatoare Medicale AEONMED VG70, cu valabilitate pana la data de 15.05.2020, valoarea totala a contractului fiind de 6.450.000 Euro fara TVA. 1. La Contractul subsecvent nr. 115839/19.03.2020 incheiat de IGSU si UPC LTD Korea s-au constatat: - nerecuperarea de catre IGSU a costului de transport aferent cantitatii de 375.425 de seturi de combinezoane, efectuat de autoritatile publice implicate pentru aducerea in Romania, in regim de urgenta, a produselor contractate, desi transportul tuturor combinezoanelor era o obligatie contractuala in sarcina furnizorului; - efectuarea de catre IGSU a transportului intern aferent echipamentelor de protectie importate pana la 09.06.2020 (cantitatea de 1.240.575 de combinezoane). Pentru transportul unor cantitati din produsele contractate, pe langa transportul suportat de furnizor, au fost solicitate Ministerului Apararii Nationale de catre seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, zboruri atat cu aeronave ale Statului Major al Fortelor Aeriene pe ruta Frankfurt - Otopeni, cat si cu aeronave NATO, pentru aducerea cat mai rapida a acestor produse, avand in vedere contextul creat la nivel national si lipsa materialelor de protectie. Astfel, obligatia contractuala a UPC LTD de transport a tuturor produselor a fost indeplinita partial, in conditiile in care costul total al transportului este stipulat clar in contractul subsecvent la valoarea de 2.200.000 de dolari. Prin urmare, se impune recuperarea contravalorii transportului extern neefectuat de furnizor ci de autoritatea contractanta, precum si costurile suportate de catre IGSU pentru transportul intern al echipamentelor de protectie importate, costuri nestipulate in contractul subsecvent incheiat, deoarece destinatia finala nu este indicata. 2. Referitor la Acordul-cadru nr. 2217/31.03.2020 incheiat intre Oficiul National de Achizitii Centralizate si GSC Consulting and Management AG Elvetia, avand ca obiect furnizarea a 250 de Ventilatoare Medicale AEONMED VG70, Curtea de Conturi, pe baza notei transmise de IGSU, a concluzionat ca GSC Consulting and Management AG nu a constituit garantia de buna executie in valoare de 32.250 Euro, nu a livrat niciun produs din cele 150 de ventilatoare medicale VG70 care au facut obiectul contractului subsecvent si nici nu a returnat avansul acordat de IGSU in valoare de 1.935.000 euro, desi a fost notificata in acest sens. Autoritatea contractanta a recurs la exercitiul coercitiv al puterii judecatoresti in vederea recuperarii avansului platit si al prejudiciului suferit avand in vedere ca furnizorul nu a mai raspuns solicitarilor pe nicio cale (e-mail, telefon, fax).   Colaborarea institutionala a Oficiului National pentru Achizitii Centralizate cu Birourile de reprezentare economica din cadrul ambasadelor Romaniei   Din analiza documentatiei procedurilor de atribuire derulate la nivelul ONAC s-a constatat faptul ca in unele situatii au fost primite oferte de participare din partea unor operatori externi (Coreea de Sud, Serbia), care au raspuns pozitiv invitatiei de a participa la procedurile de achizitie publica. Prin adresa nr. II/40574/10.06.2020, Curtea de Conturi a solicitat Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri informatii referitoare la colaborarea dintre Birourile de reprezentare economica a Romaniei si ONAC pentru identificarea de operatori economici - furnizori de produse necesare refacerii stocurilor de urgenta medicala. Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a trimis Circulara nr. 4119/DCE/25.02.2020 catre toate ambasadele Romaniei pentru identificarea unor potentiali furnizori externi. Ca rmare a acestei circulare, ONAC a primit mai multe informari si a purtat diverse discutii cu atasatii economici romani cu privire la potentiale companii producatoare sau distribuitori/furnizori de produse din Anexa nr. 1 la OUG nr. 11/2020. Aspecte privind atribuirea si derularea contractelor de achizitii publice, cu destinatia prevenirii si combaterii pandemiei de catre alte entitati decat cele cu atributii speciale in combaterea pandemiei din administratia publica centrala   In perioada starii de urgenta, cea mai mare parte a autoritatilor si institutiilor publice eimplicate direct in actiunile de combatere a efectelor coronavirusului, au efectuat cheltuieli cu aceasta destinatie in limita fondurilor existente in bugetul aprobat pe anul 2020. In general, achizitiile au fost efectuate prin atribuire directa sau prin procedura de "negociere fara publicare". Produsele achizitionate au avut la baza facturi avizate de catre persoanele imputernicite, insotite de note de receptie si au fost platite doar dupa ce au parcurs fazele legale de angajare, lichidare si ordonantare. Bunurile achizitionate au fost inregistrate in contabilitate.   Au existat unele nereguli si erori in ceea ce priveste modul de atribuire a achizitiilor directe de materiale si echipamente necesare prevenirii si/sau combaterii epidemiei, precum: In domeniul Economic, nerespectarea prevederilor legale privind notificarea in SEAP a achizitiilor directe efectuate in trimestrul I 2020, grupate pe necesitate, care sa cuprinda cel putin obiectul, cantitatea achizitionata, valoarea si codul CPV (Societatea Nationala a Apelor Minerale SA, CNTEE Transelectrica SA, Hidroelectrica SA). In timpul controlului, entitatile au transmis in Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) notificari cu privire la achizitiile directe efectuate in trimestrul I 2020: - nerespectarea prevederilor legale privind:  atribuirea contractelor pentru achizitionarea de echipamente de protectie (masti, manusi, combinezoane) necesare prevenirii si combaterii COVID-19, prin atribuirea contractului de achizitie pe o perioada mai mare decat cea necesara pentru a face fata situatiei de urgenta (Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat SA); publicarea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt, acesta nefiind transmis spre publicare in termenul legal de 30 de zile de la data incheierii contractului de achizitie (Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat SA). In timpul controlului, entitatea verificata a transmis spre publicare anuntul de atribuire aferent contractului la care a fost constatata abaterea; aplicarea procedurii de atribuire a contractelor sectoriale, respectiv aplicarea procedurii de achizitie directa, in conditiile in care valoarea estimata a achizitiei (fara TVA), a fost mai mare decat valoarea de 135.060 lei, prevazuta la art.12 alin 4) din Legea nr. 99/19.05.2016. In acest context, entitatea avea dreptul de a utiliza aplicarea procedurii de negociere fara invitatie prealabila la o procedura concurentiala de ofertare pentru atribuirea contractelor sectoriale, in conformitate cu prevederile art. 117 alin. (1) lit. d) din acelasi act normativ (Hidroelectrica SA); - angajarea de credite bugetare in valoare de 101 mii lei, pentru achizitia de servicii de dezvoltare software pentru editarea unei pagini web, fara ca prestatorul sa asigure serviciile contractate in termenul prevazut in contract, partile convenind rezilierea contractului (Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri). In timpul controlului nu au fost efectuate plati, iar partile au convenit rezilierea contractului; - utilizarea ineficienta de fonduri banesti estimate la suma de 20 mii lei, prin achizitia de bunuri (combinezoane de protectie) la preturi supraevaluate fata de preturile practicate pe piata de profil (portal SEAP) la data achizitiei (Societatea Nationala a Apelor Minerale SA); - achizitia de utilaje pentru confectionare masti chirurgicale tip 3PLY si N95 si materiale aferente, nefiind urmate si aplicate toate etapele de derulare a procedurilor ce vizeaza achizitiile publice. Acest fapt a fost generat in mare parte de necesitatea achizitiei intr-un timp cat mai scurt. La data finalizarii controlului, utilajele sunt in faza de testare si instalare, producand pana la 30.06.2020 un numar de 1.424.711 buc. masti (aflate pe stoc) (CN ROMARM SA). Demersurile intreprinse la nivelul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor (MTIC) pentru asigurarea materialelor si echipamentelor necesare spitalelor din reteaua sanitara proprie, pentru prevenirea si combaterea pandemiei COVID-19, nu au fost realizate in totalitate cu respectarea principiilor economicitatii, eficacitatii si eficientei, intrucat: - entitatea nu s-a asigurat ca valoarea estimata a contractului care urma sa fie atribuit s-a realizat avand la baza informatii realiste, respectiv informatii obtinute din analiza si cercetarea pietei pentru produse similare, date istorice existente la nivelul spitalelor si date disponibile ca urmare a schimbului de informatii cu alte autoritati contractante etc; - in cazul unor contracte de achizitii publice nu au fost urmarite si aplicate clauzele contractuale referitoare la calcularea penalitatilor si a daunelor-interese in cuantum de 96 mii lei datorate Ministerului pentru livrarea cu intarziere/nelivrarea echipamentelor contractate si de asemenea, nu au fost respectate prevederile legale cu privire la recuperarea unor avansuri in cuantum de 10.032,5 mii lei, nejustificate prin bunuri livrate, conform prevederilor contractuale; - unele dintre echipamentele si materialele contractate au fost livrate partial, in timp ce altele nu au fost livrate deloc. De asemenea, din verificarile efectuate asupra unor echipamente achizitionate de MTIC in mod centralizat pentru unitatile sanitare subordonate, rezulta ca unele dintre acestea nu au fost puse inca in functiune, intrucat necesita cheltuieli suplimentare de investitii. In domeniul Aparare, Centrul Farmaceutic Zonal (CFZ Bucuresti) a fost desemnat ca autoritate contractanta pentru achizitia publica centralizata de echipamente medicale, produse farmaceutice si servicii de mentenanta a echipamentelor medicale in folosul structurilor Ministerului Apararii Nationale. Referitor la modul de gestionare a resurselor publice pe perioada starii de urgenta la Centrul Farmaceutic Zonal au fost constatate urmatoarele: - derularea deficitara a contractului de furnizare privind "Capabilitati medicale pentru izolare si tratament" (Spital medical modular mobil de izolare si tratament SMMIT), prin nerespectarea termenului de livrare asumat de furnizor. Nu au fost calculate si evidentiate penalitati in suma de 16.431 mii lei datorate Centrului de catre CN UNIFARM SA si, totodata, nu a fost realizata receptia finala si nici operationalizarea echipamentelor achizitionate. Desi oferta financiara a ofertantului CN UNIFARM SA nu a fost cea mai avantajoasa, conditia livrarii cat mai urgente in interiorul termenului de pana la 14.04.2020 a facut ca ofertele celorlalti doi participanti sa fie declarate neconforme; - derularea deficitara a contractului de furnizare "Statie de lucru mobila de anestezie cu ventilator medical pentru dotarea SMMIT, in vederea asigurarii functiilor vitale ale pacientilor confirmati cu COVID-19", a carui valoare a fost de 800.000 lei, exclusiv TVA, cu consecinta neoperationalizarii acestora. Desi achizitia s-a fundamentat in contextul necesitatii urgente, ulterior derularii procedurii achizitiei, la nivelul CFZ Bucuresti si al Directiei medicale nu au fost dispuse si intreprinse toate masurile necesare pentru punerea in functiune si realizarea receptiei finale a echipamentelor. Aceasta culpa este deopotriva si a furnizorului CN UNIFARM SA care nu a urmarit si nu a realizat pana la data controlului Curtii de Conturi punerea in functiune a echipamentelor; - efectuarea unor achizitii (prin cumparare directa) avand ca obiect combinezoane de protectie, in conditiile in care in bugetul entitatii nu fusesera prevazute sume in acest sens la momentul initierii acestora. Aceasta situatie a fost generata de necesitatea urgenta de furnizare de combinezoane de protectie in cadrul MApN. Astfel, in mod atipic, CFZ Bucuresti a receptionat combinezoanele anterior derularii achizitiilor.    

citeste mai mult...
Alte stiri de la Money.ro:
Prezenta la vot: Au votat peste 850.000 de alegatori
Comisia Europeana vrea suspendarea fondurilor europene pentru tarile care nu respecta drepturile LGBT
Presedintele desemnat al grupului Daimler,Dieter Zetsche, renunta la aceasta functie, din cauza opozitiei unor actionari
Boris Johnson promite majorarea cu 30% a finantarii britanice pentru Organizatia Mondiala a Sanatatii, la 340 de milioane de lire sterline pentru urmatorii patru ani
Un primar din judetul Iasi le-ar fi dat mita unor localnici cate 10 lei. "Mi-o bagat 10 lei in palma"
Presedintele si loctiitorul Biroului Electoral din Maicanesti au demisionat dupa suspiciuni de frauda
Serviciile bancare si de telecomunicatii din Ungaria au fost tinta unuia dintre cele mai puternice atacuri cibernetice din istoria tarii
AFP: Pandemia se apropie de un milion de morti; situatia covid-19 in lume
ANPC, despre riscul infectarii cu noul coronavirus prin alimente: Nu exista dovezi
Referendum pe modelul Brexit. Elvetienii, chemati sa decida prin vot daca mentin libera circulatie cu UE
Un american, Wesley Barnes, dat in judecata in Thailanda, dupa ce posteaza pe Tripadvisor un comentariu negativ despre complexul turistic Sea View Resort de pe Insula Koh Chang, celebra prin plajele si apele sale turcoaz
Economia SUA a pierdut 16.000 de miliarde de dolari din cauza inegalitatilor intre rase in ultimii 20 de ani, arata Banca Citigroup intr-un studiu
Florin Citu, mesaj pentru PSD: Acest guvern a scos taxele introduse de voi!
Ciolacu il ameninta pe Ludovic Orban cu plangeri penale
Caricaturile cu Mahomed, motivul atacului cu arma alba din Paris