Cele mai recente stiri


Cele mai citite stiri


Ultimele cautari

Primii salariati fericiti din Guvernarea ORBAN! Se acorda milioane de lei

publicat 2019-11-15 14:15:16 (Money.ro)

Primii salariati fericiti din Guvernarea ORBAN! Se acorda milioane de lei Una din primele ordonante de urgenta data de Guvernul Orban a fost pentru asigurarea veniturilor lunare in completare pentru minerii care urmeaza sa fie disponibilizati din cadrul companiilor Complexul Energetic Hunedoara si Societatii Nationale de Inchideri Mine. La doar cateva zile de la aceasta decizie, Ministerul Economiei a scos pe piata trei proiecte de acte normative prin care sunt destinate de asemenea minerilor. Unul dintre proiecte face referire la aprobarea amplasamentului si declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica de interes national " Deschiderea si punerea in exploatare a Carierei Timiseni - Pinoasa, judetul Gorj, la o capacitate de 8.000.000 tone/an lignit". Un alt proiect prevede aprobarea acordarii ajutorului de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive din cadrul Societatii Nationale de Inchideri Mine Valea Jiului - S.A. pentru anul 2019. Cel de-al treilea se refera la aprobarea acordarii ajutorului de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive din cadrul Societatii Complexul Energetic Hunedoara - S.A. pentru anul 2019.   OUG pentru linistea minerilor   In ultimele zile ale guvernarii Dancila, mai mult de 100 de mineri de la Societatea Nationala de Inchideri Mine Valea Jiului s-au blocat in minele Uricani si Paroseni si au protestat  ca o lege care le asigura drepturi egale cu ale altor mineri concediati colectiv a expirat de un an de zile si politicienii nu au gasit timp pentru rezolvarea acestei probleme. Eu au solicitat un act normativ care sa inlocuiasca Ordonanta 36, cea care asigura protectia sociala a persoanelor disponibilizate. Guvernul Orban a decis, imediat cum s-a instalat la Palatul Victoria, sa aloce, printr-o OUG, suma de 91,497 milioane de lei pentru acoperirea veniturilor lunare in completare si va fi asigurata pentru perioada 2019-2024 din bugetul asigurarilor pentru somaj. Conform Ordonantei de Urgenta, venitul in completare pentru fiecare persoana este egal cu diferenta dintre salariul net al acesteia din ultimele 3 luni de activitate dar nu mai mult decat nivelul salariului mediu net pe economie din luna ianuarie a anului in care angajatul este disponibilizat si nivelul indemnizatiei de somaj din acelasi an.   Cariera noua   Unul dintre proiectele de act normativ pregatit de Ministerul Economiei prevede aprobarea amplasamentului lucrarii ,,Deschiderea si punerea in exploatare a Carierei Timiseni-Pinoasa, judetul Gorj, la o capacitate de 8.000.000  tone/an",  potrivit documentatiei topo - cadastrale prevazute in anexa nr.1; arobarea declansarii procedurilor de expropriere  a   tuturor  imobilelor, proprietate privata care constituie coridorul de expropriere;  aprobarea listei cuprinzand imobilele supuse exproprierii situate pe raza comunei Farcasesti si Cilnic  din judetul Gorj; aprobarea sumei de  8.429.537,31 lei aferenta  imobilelor proprietate privata supuse exproprierii, astfel cum  rezulta din raportul de evaluare intocmit de catre un expert autorizat, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 255/2010, cu modificarile si completarile ulterioare. Cariera Pinoasa apartine Exploatarii Miniere de Cariere Rosia-Rovinari, respectiv Directiei Miniere din cadrul Societatii Complexul Energetic Oltenia SA. Initial, incepand cu anul 1983, respectiv in perioada 1983-1986, in vederea intensificarii extragerii lignitului din bazinul minier Rovinari, derogatoriu s-a prevazut realizarea lucrarilor auxiliare si de exploatare prin microcariera, aprobate cu "Decretul CS 355/1985" si "100/1985". In anul 1987, a fost elaborat proiectul de executie "PE - Deschiderea si punerea in exploatare a carierei Timiseni - Pinoasa, judetul Gorj, la o capacitate de 8.000.000 tone/an lignit in perioada 1987-1996 simbol 820-01c/1988, aprobat prin Decretul nr.221/1988 al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Romania si Hotararea nr. 143/1988 al Consiliului de Ministri al Republicii Socialiste Romania. Acest proiect de executie a fost intocmit in conformitate cu Legea nr.9/1980 privind investitiile. In anul 1999, dupa aparitia Legii minelor nr. 61/1998, au fost elaborate documentatiile pentru obtinerea licentei de exploatare pentru perioada 2002-2020 ( SF/820-539/1999).   In anul 2007, obiectivul de investitii a fost analizat in cadrul documentatiei Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Intercomunal pentru comunele Negomir,Farcasesti, Calnic, Dragutesti, Balteni si oras Rovinari, avizat la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintei, fiind in prezent la stadiul de aprobare la Consiliile Locale Comunale, respectiv la Consiliul Judetean Gorj. In anul 2016,  au fost elaborate documentatiile reactualizate la licenta de exploatare pentru perioada 2015-2027/2030, SF/820-720/2016. Pentru cariera Pinoasa, Agentia Nationala de Resurse Minerale a acordat licenta de exploatare nr. 3499/2002, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1221/2008 Lucrarile miniere pentru exploatarea zacamintelor de lignit, care se executa in baza licentei de exploatare nr. 3499/24.06.2002 de catre Complexul Energetic Oltenia, operator economic aflat sub autoritatea ministerului  de resort, sunt declarate de interes national, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificarile si completarile ulterioare. Suprafata totala a perimetrului minier Pinoasa este de 1.581,40 ha, din care pana in prezent s-a ocupat suprafata de 1.012,06 ha. Pentru continuarea activitatii in cariera Pinoasa in perioada  2019-2027/2032 a rezultat o suprafata necesara de ocupat de 298,3532 ha, care reprezinta amplasamentul lucrarii de utilitate publica. Avand in vedere achizitiile deja realizate, suprafata necesara de ocupat in continuare este de 178,6361 ha, care reprezinta coridorul de expropriere.   Ajutor de stat pentru inchiderea minelor   Un alt proiect prevede aprobarea acordarii ajutorului de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive din cadrul Societatii Nationale de Inchideri Mine Valea Jiului - S.A.  pentru anul 2019. Astfel, pentru acoperirea costurilor exceptionale se acorda un ajutor de stat in suma de 58.628 mii lei, cu urmatoarea structura: costuri cu platile compensatorii acordate angajatilor care isi pierd locul de munca -11.346 mii lei; costuri cu reconversia profesionala - 500 mii lei; costuri pentru  acoperirea consumului de energie electrica si a contravalorii carbunelui pentru salariati   - 3.682 mii lei; costuri in legatura cu punerea in siguranta a subteranului, respectiv inchiderea lucrarilor subterane si de legatura cu suprafata - 43.100 mii lei.   Nerespectarea de catre Societatea Nationala de Inchideri Mine Valea Jiului - S.A. a conditiilor prevazute prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2012) 1020/final, Decizia CE C(2015)8066 final, reactualizata in data de 20.12.2016 de catre Comisia Europeana si decizia  C (2018)1001 final si a oricaror obligatii asumate in vederea obtinerii ajutorului de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive determina aplicarea de catre Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a masurilor necesare in vederea recuperarii ajutoarelor de stat, in conditiile legii.   Ajutorul de stat in suma totala de 58.628 mii lei pentru anul 2019, este suportat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei aprobat pe anul 2019.   In conformitate cu prevederile Deciziei CE nr. 787/2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive, in urma analizei situatiei tehnico-economice a minelor din cadrul Companiei Nationale a Huilei S.A., denumita in continuare CNH SA,  s-a stabilit ca Exploatarile miniere Petrila, Paroseni si Uricani vor fi inchise in perioada 2011-2018. Pentru a accesa ajutorul de stat acordat conform legislatiei europene, CNH SA a intocmit Planul de inchidere si documentatia de finantare a costurilor de inchidere pentru cele trei exploatari miniere. Aceste documentatii au facut obiectul notificarii transmise spre autorizare Comisiei Europene.   In data de 22 februarie 2012 prin Decizia nr. C (2012) 1020/final, Comisia Europeana a autorizat Romania sa acorde din fondurile publice un ajutor de 1.169 milioane RON, aproximativ 270 de milioane de euro, in vederea inchiderii minelor de carbune necompetitive, respectiv a trei dintre unitatile miniere detinute de CNH SA, in perioada 2011-2018.   Avand in vedere obligatiile asumate de Guvernul Romaniei fata de institutiile internationale, privind reducerea arieratelor CNH SA, incepand cu 01.11.2012 s-a infiintat Societatea Nationala de Inchideri Mine Valea Jiului SA.   Societatea nou constituita conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.143/2012, a fost mandatata  pentru a gestiona ajutorul de stat destinat inchiderii minelor de carbune necompetitive, asa cum se precizeaza si in scrisoarea Comisiei Europene din 14.12.2012 privind autorizarea SA 33033, "...incepand cu 1 noiembrie 2012 noua companie (respectiv, Societatea Nationala de Inchideri Mine Valea Jiului SA) este beneficiara ajutorului de stat pentru inchiderea minelor de carbune necompetitive, care a facut obiectul Deciziei Comisiei C (2012) 1020/final din 22 februarie 2012".   Ajutorul de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive din cadrul Societatii Nationale de Inchideri Mine Valea Jiului  SA, se aproba anual prin hotarari ale Guvernului.   De asemenea, printr-un alt act normativ se propune acordarea sumei de 10% astfel cum a fost retinuta in baza art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, prin modificarea art. 2, alin. (1) din Hotarirea Guvernului nr. 223/2019 privind aprobarea acordarii ajutorului de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive din cadrul Societatii Complexul Energetic Hunedoara - S.A. pentru anul 2019. Astfel se acorda ajutor de stat pentru acoperirea costurilor exceptionale in suma de 67.372 mii lei, prin majorarea sumei aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 223/2019, cu suma de 6.737 mii lei.   Avand in vedere prevederile Deciziei CE nr. 787/2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive, in urma analizei situatiei tehnico-economice a minelor din cadrul Societatii Complexul Energetic Hunedoara- S.A  denumita in continuare CEH S.A. s-a stabilit ca din cele patru exploatari miniere aflate in  structura sa este necesar sa intre in program de inchidere doua unitati miniere si anume EM Lonea si EM Lupeni, termenele de inchidere asumate initial au fost: 31 decembrie 2018 EM Lonea si 30 septembrie  2017 EM Lupeni.   In perioada octombrie 2016-martie 2017 au existat intarzieri legate de viteza de avansare a abatajelor aflate in exploatare la EM Lupeni datorate in special unor accidente tectonice  (aparitia unor falii) si a unor infiltratii de apa intempestive care au condus la prelungirea termenelor stabilite pentru finalizarea exploatarii rezervelor pregatite la EM Lupeni.   De asemenea, in cursul lunii mai 2017 la EM Lupeni in proximitatea unui abataj aflat in exploatare au aparut fenomene de autoincalzire a carbunelui fapt pentru care au fost intarziate lucrarile de exploatare a carbunelui si se lucreaza la lichidarea acestui fenomen in vederea continuarii activitatii de productie in conditii de securitate. Acest lucru a determinat prelungirea termenului de exploatare a carbunelui in zona abatajului mentionat anterior pana la epuizarea resurselor de carbune pregatite.   Urmare aspectelor prezentate mai sus a rezultat necesitatea prelungirii duratei de exploatare la EM Lupeni pana la finele anului 2018.   EM Lonea si EM Lupeni sunt printre cele mai vechi exploatari miniere din bazinul carbonifer al Vaii Jiului  avand o structura de lucrari miniere extinsa pe mai multe niveluri de exploatare (orizonturi) cu mai multe incinte care si-au pierdut utilitatea odata cu cresterea adancimii de exploatare a carbunelui.   Ca urmare a acestui fapt s-a constat in ultima perioada agravarea fenomenelor de subsidenta (deformari ale suprafetei datorate exploatarii carbunelui efectuate in subteran) care au determinat modificari ale Planurilor de incetare a activitatii atat pentru EM Lonea cat si pentru EM Lupeni. Aceasta situatie a dus la decalarea termenelor de inchidere a unitatilor miniere dupa finalizarea activitatii de productie stabilita pentru data de 31 decembrie 2018.   Pentru a accesa ajutorul de stat acordat conform legislatiei europene, CEH  SA a actualizat Planul de inchidere si documentatia de finantare a costurilor de inchidere pentru cele doua exploatari miniere. Aceste documentatii au facut obiectul renotificarii transmise Comisiei Europene. Planul de inchidere actualizat prevede ca incetarea activitatii de productie la minele Lonea si Lupeni sa fie data de 31.12.2018.   CEH SA va gestiona ajutorul de stat pentru inchiderea celor doua mine necompetitive asigurand evidente contabile precise si separate pentru fiecare dintre cele doua unitati care beneficiaza de ajutor de stat.   Valoarea ajutorului de stat pentru inchiderea minelor neviabile a fost fundamentata in conformitate cu Decizia 2010/787/UE si Decizia Comisiei Europene nr. C (2018) 1001/ final din 16 februarie 2018.   Ajutorul de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive din cadrul CEH SA se aproba anual prin hotarari ale Guvernului.   Punerea in aplicare a Deciziei CE nr. 787/2010 revine ministerului de resort, in acest sens, a fost elaborata si aprobata Hotararea Guvernului nr. 223/2019 privind aprobarea acordarii ajutorului de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive din cadrul Complexului Energetic Hunedoara S.A. pentru anul 2019, prin care a fost aprobat ajutor de stat pentru acoperirea costurilor exceptionale in suma de 60.635 mii lei, in urmatoarea structura: oosturi cu platile compensatorii acordate angajatilor care isi pierd locul de munca - 2.046 mii lei; costuri de inchidere subterana - 58. 589 mii lei.   Conform art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 a fost retinuta o garantie de 10% in valoare de 6.737 mii lei. Avand in vedere ca Ordonanta Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, art. 26 prevede ca ,,Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, se repartizeaza sumele retinute in proportie de 10% conform art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare", astfel apare necesitatea modificarii Hotararii de Guvern nr. 223/2019 privind aprobarea acordarii ajutorului de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive din cadrul Societatii Complexul Energetic Hunedoara - S.A. pentru anul 2019, in sensul majorarii ajutorului de stat cu suma de 6.737 mii lei, de la suma de 60.635 mii lei la suma de 67.372 mii lei, in urmatoarea structura: costuri cu platile compensatorii acordate angajatilor care isi pierd locul de munca - 2.046 mii lei; costuri de reconversie profesionala - 520 mii lei; costuri de inchidere subterana - 64.806 mii lei.      

citeste mai mult...
Alte stiri de la Money.ro:
Se coace un nou CUTREMUR in justitie: CCR poate rasturna zeci de dosare cu nume grele
BREAKING NEWS: Fratii Micula, vizati de un dosar de evaziune si spalare de bani
Aproape jumatate din populatia tarii considera internetul INUTIL!
Ciolacu: Daca dispare PSD, atunci dispare si democratia
Florin Citu, despre pensiile speciale: Nu mai putem avea doua Romanii
Au aparut primele date oficiale despre bugetul din 2020
Consilierul personal al premierului Orban: "Salariul minim e o MIEZERIE!"
Olguta Vasilescu DEMASCA planul ASCUNS : varsta de pensionare ar urma sa creasca
BREAKING – DNA face ravagii in vestul tarii: Trei parlamentari PSD urmariti penal
Cristina Neagu: "Vreau sa-mi ajut colegele sa fie mult mai bune!"
Erdogan a gasit o noua tara de INVADAT, dupa Siria: “Turcia ar putea lansa o interventie”
Klaus Iohannis, comparat cu Dragnea: “O panarama de Guvern cu o panarama de profesoras in coada”
Ministrul Educatiei si CONAF au semnat Acordul de Parteneriat "Pactul pentru Educatie Antreprenoriala"
A fost anuntat primul spatiu UNSMOKE din Romania
Scenariul EXPLOZIV lansat de Ludovic Orban pe tema varstei de pensionare