Cele mai recente stiri


Cele mai citite stiri


Ultimele cautari

TRANSELECTRICA, sir interminabil de abateri si nereguli

publicat 2021-03-01 14:46:13 (Money.ro)

TRANSELECTRICA, sir interminabil de abateri si nereguli Modul de administrare a patrimoniului operatorului national de transport energie electrica - CNTEE Transelectrica SA - nu a fost in concordanta, sub toate aspectele semnificative, cu scopul, obiectivele si atributiile prevazute in actele normative prin care a fost infiintata entitatea si nu a respectat, sub toate aspectele, principiile legalitatii, regularitatii si economicitatii, se arata intr-un raport al Curtii de Conturi.   Ministrul Voiculescu demonteaza o minciuna rostogolita de PSD-isti     Transelectrica, detinuta de statul roman, a prezentat in situatiile financiare incheiate la 31.12.2019, terenuri a caror valoare a fost majorata nejustificat cu suma de 998 mii lei, ca urmare a evaluarii unui teren in suprafata de 557,5 mp, prin luarea in calcul a unei suprafete mai mari (1.115 mp) decat suprafata inscrisa in actele care atesta proprietatea (557,5 mp). Iar in cazul unui teren in suprafata de 328,14 mp s-a continuat mentinerea acestuia in evidenta contabila, in conditiile in care instanta de judecata a anulat certificatul de atestare a dreptului de proprietate si a dispus radierea intabularii din Cartea funciara a dreptului de proprietate al CNTEE Transelectrica SA.   SURSE: Perchezitii la zeci de firme si institutii publice apropiate de Darius Valcov       Compania nu a inregistrat in mod distinct obligatiile de plata reprezentand componenta variabila, rezultata din contractele de mandat ale fostilor membri ai Consiliului de Supraveghere/Directorat, iar cheltuielile de natura salariala aferente nu au fost reflectate in situatiile financiare incheiate pe perioada desfasurarii mandatului membrilor in cauza. Pentru aceste persoane, in cursul anului 2020, au fost efectuate plati in suma de 17.097 mii lei, in baza a sase sentinte judecatoresti executorii, astfel ca obligatiile au fost constituite la data efectuarii platii si la nivelul sumelor rezultate din sentintele judecatoresti, afectand astfel rezultatele financiare si repartizarea profitului net. Societatea nu a majorat capitalul social cu valoarea a 17 terenuri in suprafata totala de 18.759,20 mp, in suma estimata de 12.901 mii lei si pentru care au fost obtinute certificate de atestare a dreptului de proprietate. Transelectrica nu a realizat integral investitiile cuprinse in Programele anuale de investitii, acestea fiind realizate astfel: 57,9% in anul 2017, 37,8% in anul 2018 si 86,6% in anul 2019. In cazul a trei contracte de modernizare statii, nu a realizat investitiile in conditiile si la termenele din contractele incheiate, fiind incheiate acorduri de incetare a contractelor, cu acordul partilor, dupa care au fost efectuate demersuri de continuare a lucrarilor ramase nerealizate, la alte valori, mult mai mari, si cu prelungirea termenului de finalizare a lucrarilor. Compania a imobilizat fonduri banesti (7.170 mii euro) la dispozitia unui executant de lucrari de retehnologizare statie, prin acordarea de la inceputul derularii contractului a unui avans de 30% din valoarea produselor si lucrarilor aferente, avans care n-a fost justificat anual si nici in termenul de 36 de luni stabilit initial prin contract, prin produse/lucrari executate. Din avansul acordat in 2017 a ramas nejustificata, la data verificarilor, suma de 7.113 mii euro, pentru care, la Obiectiunile transmise la Curtea de Conturi, a fost prezentata scrisoarea de garantie bancara cu valabilitate pana la data de 12.01.2021. Cu doua zile inainte de expirarea termenului de finalizare a contractului, prin act aditional, s-a convenit prelungirea duratei de executie cu 250 de zile. CNTEE Transelectrica SA a efectuat plati in suma de 12.461 mii lei catre Societatea Teletrans SA, pentru "servicii de asigurare a continuitatii afacerii si recuperarii in urma dezastrelor" intr-un spatiu inchiriat de la un furnizor privat de servicii, in conditiile in care, potrivit Legii energiei, licentelor de transport si sistem, activitatea de transport a energiei electrice este de importanta majora in planul de securitate national, CNTEE Transelectrica avand responsabilitatea functionarii sigure a Sistemului Energetic National. Facturile emise de SC Teletrans SA au fost acceptate la plata fara a avea documente justificative care sa certifice prestarea lor, fiind prezentate procese-verbale de receptie servicii, intocmite in mod formal. Compania a decontat fostilor salariati, pensionati dupa data de 30.09.2000, facturi de energie continand cantitati de energie electrica la nivelul stabilit prin Contractul colectiv de munca, de pana la 1800 kwh/an (in perioada 2017-2018) si pana la 2000 kwh/an in anul 2019, peste cota legala de 1200 kw/an, fapt ce a condus la efectuarea de plati nedatorate in sume estimate de 107 mii lei. CNTEE Transelectrica SA nu a respectat prevederile legale privind declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Supraveghere si a membrilor Directoratului. Desi au trecut aproximativ trei ani de la declansarea procedurii de selectie, aceasta nu a fost finalizata pana la data finalizarii misiunii, termenele pentru declansarea procedurii de selectie fiind expirate. In perioada 2017-2019, numirea membrilor Consiliului de Supraveghere si a membrilor Directoratului s-a realizat prin mandate provizorii. In aceasta perioada de provizorat, mandatele nu au fost insotite de un plan de administrare prin care se asigura realizarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari stabiliti de AGA pe parcursul unei perioade de patru ani. In cazul a trei membri ai Directoratului numiti provizoriu, CNTEE Transelectrica SA a acordat avantaje de natura salariala, reprezentand cheltuieli cu chiria si transportul, in suma de 137 mii lei, fara ca aceste avantaje sa fie cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, fara a avea fixate limitele generale ale remuneratiilor membrilor Directoratului de catre Adunarea Generala a Actionarilor si fara ca acestea sa fie consemnate in situatiile financiare anuale si in Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare a Consiliului de Supraveghere.   Remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Supraveghere este stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor, fiind formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila. In cazul a sapte membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere, desi acestia au fost numiti pe o durata de sase luni, CNTEE Transelectrica SA a platit indemnizatia fixa pentru sapte luni, fapt ce a condus la efectuarea de plati necuvenite in suma de 31 mii lei. De asemenea, in cazul membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere, desemnati in calitate de membri ai Comitetului de Securitate Energetica, s-au acordat indemnizatii fixe lunare brute la valoarea maxima de 5.319 lei/luna (100%) si nu cele stabilite prin contractele de mandat, de 90%, in conditiile in care constituirea Comitetului de Securitate Energetica nu a fost prevazuta in Actul constitutiv al CNTEE Transelectrica SA si nici nu s-a facut dovada ca acesta a functionat, nefiind prezentate rapoarte/procese-verbale cu privire la activitatea desfasurata in cadrul Comitetului. Prin urmare, in anul 2019, CNTEE Transelectrica SA a efectuat plati suplimentare membrilor Consiliului de Supraveghere, in suma de 12,7 mii lei. Ca urmare a desfacerii contractelor individuale de munca in cazul a patru angajati, avand la baza sentinte definitive si irevocabile emise de instantele de judecata, CNTEE Transelectrica SA a platit despagubiri in suma neta de 222,9 mii lei si cheltuieli de judecata in suma de 14 mii lei, pentru care nu a intreprins masuri de recuperare de la persoanele vinovate. De asemenea, Compania nu a urmarit recuperarea de creante in suma de 78.595 mii lei in cadrul termenului legal de prescriptie. Prezentarea constatarilor rezultate in urma actiunilor de verificare efectuate la entitatile subordonate La Sucursala de Transport Constanta s-a constatat ca nu in toate cazurile au fost respectate clauzele contractuale, in sensul ca pentru executarea cu intarziere a obligatiilor asumate prin contract, entitatea verificata a stabilit valoarea dobanzilor in raport cu pretul din contract, fara a lua in calcul si TVA-ul aferent contractului. Sucursala de Transport Bucuresti a efectuat plati nejustificate de 19,2 mii lei ca urmare a actualizarii nelegale a preturilor aferente contractului de prestari servicii de paza, la care se adauga dobanzi si penalitati de intarziere de 4,1 mii lei. In timpul misiunii de audit, entitatea a stabilit intinderea prejudiciului si a recuperat sumele constatate. La Sucursala de Transport Timisoara nu au fost respectate prevederile contractuale si legale cu privire la stabilirea, evidentierea si urmarirea la incasare a drepturilor de creanta ce deriva din neexecutarea de catre prestator a obligatiilor stabilite prin contract, avand consecinta in nereflectarea in contabilitate a drepturilor reale de incasat, in suma de 505 mii lei. In timpul misiunii de audit de conformitate s-au dispus masurile legale de remediere a deficientelor prezentate, fiind efectuate operatiunile legale de stabilire corecta si inregistrare a dobanzilor penalizatoare cuvenite in valoare de 505 mii lei. La Sucursala de Transport Pitesti nu au fost calculate, inregistrate si urmarite spre incasare penalitatile contractuale in suma de 96,9 mii lei pentru nerespectarea de catre executant a obligatiilor contractuale. Nu au fost respectate reglementarile specifice privind scoaterea din functiune, casarea si valorificarea activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului, astfel in cazul retehnologizarii Statiei 400/220/110 kV Bradu (mijloc fix aflat in proprietatea statului si cedat spre folosinta CNTEE Transelectrica SA - ST Pitesti, prin concesionare) s-a efectuat retragerea definitiva din exploatare a unor mijloace fixe componente ale statiei fara ca, in prealabil, sa existe un act normativ emis in regim de putere publica (hotarare de guvern) pentru aprobarea trecerii acestor bunuri din domeniul public al statului in domeniul privat al statului. La Sucursala de Transport Sibiu a fost recunoscuta si evidentiata pe cheltuieli cu reparatiile o parte din valoarea modernizarii cladirii "Sediu corp B CE Brasov", in conditiile in care lucrarea reprezinta o investitie efectuata la o imobilizare corporala, avand influenta asupra impozitului pe profit si asupra profitului net de repartizat la nivelul CNTEE Transelectrica SA. Totodata, nu au fost calculate, inregistrate, urmarite si incasate penalitati in suma de 7,5 mii lei pentru nerespectarea de catre prestator a obligatiilor contractuale.          

citeste mai mult...
Alte stiri de la Money.ro:
Dezvoltatorul imobiliar Atenor incepe in luna aprilie constructia a 270 de apartamente in zona Floreasca, cu o investitie de 70 de milioane de euro. Un apartament de doua camere va costa 114.350 de euro
Leul a stagnat miercuri la 4,9226 unitati pentru un euro
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica a lansat un dezinfectant lichid antimicrobian pentru care a cerut brevet international
Platforma online: Bugetul alocat anul acesta achizitiei de carne si produse din carne pentru Paste este de 200-500 de lei pentru 55% dintre romani
Seful restaurantelor City Grill, Dragos Petrescu, preia presedintia asociatiei Romanian Business Leaders, incepand cu luna aprilie
Coca-Cola HBC Romania a primit suportul juridic al fimei de avocatura Tuca Zbarcea & Asociatii in tranzactia cu Heineken, prin care a intrat in actionariatul platformei de comert online Stockday
ANALIZA: Valoarea totala a pietei constructiilor din Cluj este estimata la aproximativ 3 miliarde de euro. Peste 2.000 de proiecte se afla in diverse etape de executie
Patronat: Hotelierii din Romania au demarat o campanie de inscriere colectiva pe platforma pentru vaccinarea impotriva Covid-19. Imunizarea este voluntara, nu obligatorie
ALERTA! CIȚU l-a demis pe VOICULESCU!
Ea e sefa in casa, el in masina de curse!
Ministerul Finantelor a lansat miercuri o platforma online de monitorizare a ajutoarelor de stat pentru operatorii economici
AVERTISMENT pentru fanii BITCOIN: Vine reglementarea
Grupul TeraPlast are aprobarea Consiliului Concurentei pentru achizitia producatorului de ambalaje Somplast din Nasaud. Piata ambalajelor flexibile din Romania se ridica la 300 milioane de euro, din care jumatate sunt importuri
INS: Comenzile noi din industria prelucratoare au crescut, in februarie 2021, atat fata de luna precedenta, cu 5,6%, cat si fata de luna corespunzatoare din anul precedent, cu 3,1%
INS: Cifra de afaceri din industrie a crescut, in februarie 2021 fata de ianuarie, cu 5,8%, iar fata de luna corespunzatoare din anul precedent a scazut cu 0,4%