Cele mai recente stiri


Cele mai citite stiri


Ultimele cautari

Curtea de Conturi: Abaterile se perpetueaza la ministerul care doreste "nationalizarea" stadionului Arcul de Triumf!

publicat 2021-03-01 13:46:10 (Money.ro)

Curtea de Conturi: Abaterile se perpetueaza la ministerul care doreste Ministerul Tineretului si Sportului, institutia care doreste sa acapareze stadionul de rugby Arcul de Triumf, ridicat dupa o investitie de aproape 30 milioane de euro, nu a respectat prevederile legale cu privire la efectuarea inventarierii, a evidentiat in mod deficitar in contabilitate a unor drepturi de creanta, si a uitat sa depuna "Declaratia rectificativa" pentru corectarea Declaratiei 112 "Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate" privind obligatiile de plata la salariile aferente lunii septembrie 2019, conform unui Raport al Curtii de Conturi pe anul 2019.   SURSE: Perchezitii la zeci de firme si institutii publice apropiate de Darius Valcov     Deficiente in contabilitate   In ceea ce priveste exactitatea si realitatea datelor reflectate in situatiile financiare au fost constatate deficiente privind modul de evidentiere in contabilitate a unor drepturi de creanta, respectiv: - mentinerea, in mod eronat, in contul "Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii", a sumelor reprezentand indemnizatii pentru concedii medicale platite de MTS, aferente perioadei august-decembrie 2017 si ianuarie-mai 2018, in suma de 93 mii lei, pentru care ministerul a depus cereri la CASMB, prin care a solicitat restituirea acestora. In timpul misiunii de audit, abaterea a fost remediata, suma fiind inregistrata in contul "Debitori"; - neinregistrarea in evidenta contabila a sumei de 115,5 mii lei, reprezentand renta viagera platita necuvenit si stabilita prin sentinta judecatoreasca in sarcina mostenitorilor legali ai beneficiarului acesteia. Abaterea a fost remediata in timpul misiunii de audit.     Ministrul Voiculescu demonteaza o minciuna rostogolita de PSD-isti     Ilegalitati Referitor la calitatea gestiunii economico-financiare, Curtea de Conturi a constatat ca MTS nu a respectat prevederile legale cu privire la efectuarea inventarierii. Astfel, procesul-verbal privind rezultatele inventarierii generale a patrimoniului pe anul 2019 a fost incheiat de catre Comisia de inventariere fara a avea avizul conducatorului Compartimentului financiar-contabil, iar Registrul-inventar a fost completat la data de 31.12.2019 cu soldurile din balanta de verificare intocmita la aceasta data, fara a fi avute in vedere si rezultatele inventarierii.   Abateri care se perpetueaza   Raportul Curtii de Conturi sustine ca abaterile constatate in misiunile de audit financiar efectuate in anii precedenti, pentru inlaturarea carora Curtea de Conturi a Romaniei a emis decizii care s-au perpetuat si in anul 2019, dintre care sunt enumerate: a nefinalizarea operatiunii de reevaluare a activelor aflate in patrimoniul MTS si al unitatilor subordonate, conform prevederilor legale; a neclarificarea unor investitii in curs, incepute cu mult timp in urma si nefinalizate pana la data auditului; a efectuarea inventarierii generale a patrimoniului fara respectarea in totalitate a dispozitiilor legale specifice; a neclarificarea situatiei juridice a imobilului din Brasov, aflat in patrimoniul Casei de Cultura a Studentilor Brasov; a deficiente privind verificarea modului in care s-a realizat administrarea domeniului public de catre Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Bistrita-Nasaud; a neluarea tuturor masurilor in vederea controlului mentinerii destinatiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a celor care au apartinut domeniului public si care au intrat in circuitul privat dupa anul 1989; a deficiente in functionarea operativa si omologarea bazelor sportive si inscrierea acestora in Registrului bazelor sportive omologate; a nefinalizarea activitatii de identificare, evaluare si reflectare in patrimoniu a situatiei actuale a imobilelor destinate activitatii sportive aflate in patrimoniul public sau privat al statului, precum si a celorlalte baze sportive aflate pe teritoriul Romaniei; a nefinalizarea operatiunii de instituire a cadrului organizatoric necesar desfasurarii activitatilor de control al modului in care se respecta obligatia unitatilor administrativ-teritoriale de a mentine destinatia de centre de agrement a imobilelor transferate in patrimoniul si administrarea unitatilor administrativ-teritoriale; a neconcordanta dintre datele din Inventarul bunurilor aflate in domeniul public al statului aprobat prin hotarare de guvern si datele din evidenta contabila a MTS, inclusiv neconcordantele constatate la nivelul directiilor judetene pentru sport si tineret. Neinscrierea MTS in Cartea funciara a statului roman ca proprietar tabular a unor imobile de natura cladirilor/constructiilor si terenurilor; a neefectuarea analizei in vederea dispunerii masurilor legale pentru recuperarea eventualelor sume constand in venituri/penalitati/daune cuvenite directiilor judetene pentru sport si tineret sau in sume decontate necuvenit de catre directiile judetene ca urmare a derularii tuturor contractelor de colaborare incheiate in perioada 2003-2004 pentru reabilitarea/modernizarea, intretinerea si utilizarea bazelor materiale ale unor tabere scolare; a neorganizarea si neconducerea evidentei contabile a drepturilor constatate, respectiv a veniturilor si creantelor potential cuvenite institutiei de la platitorii de taxe si accize din alcool si tutun, care aveau obligatia de a vira la dispozitia acesteia o cota de 1% din cuantumul sumelor datorate bugetului de stat, conform prevederilor legale; a inexistenta unor documente de colaborare intre Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret (ANST) si MTS, precum si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, actualmente Ministerul Educatiei Nationale, in ceea ce priveste organizarea taberelor scolare; a neintreprinderea de catre MTS, in termenul legal de prescriptie, a demersurilor de recuperare a sumei de 3.838,7 mii lei, datorata de Compania Nationala Loteria Romana SA, in temeiul prevederilor Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, reprezentand creanta aferenta perioadei cuprinse intre luna decembrie 2004 si intreg anul 2005, ce a avut ca efect pierderea acestui drept de creanta. Pentru acest prejudiciu, MTS a formulat plangere penala de constituire ca parte civila in procesul penal; a neinregistrarea in evidenta contabila a institutiei a pierderii sumei de 713,6 mii lei, pierdere produsa prin neintreprinderea de catre MTS, in termenul legal de prescriptie, a demersurilor pentru punerea in executare a unei sentinte penale; a nerespectarea dispozitiilor conducerii MTS, emise in vederea recuperarii prejudiciului creat prin nedispunerea de catre entitatea auditata, in termenul legal de prescriptie, a masurilor legale in vederea recuperarii unui drept de creanta in valoare estimata de 16 mii lei; a neinregistrarea in evidenta contabila, conform prevederilor legale, a valorii bunurilor constatate lipsa la inventar cu ocazia inventarierii, precum si neclarificarea unor sume inregistrate in evidenta analitica a conturilor de debitori; a nerecuperarea prejudiciului constatat in urma controlului efectuat in anul 2012 de catre Biroul de audit intern la Federatia Romana de Patinaj. Pentru prejudiciul in suma de 1.105 mii lei si pentru dobanzile aferente, MTS a solicitat sa se constituie parte civila in dosarul penal deschis in acest caz; a nerecuperarea unui prejudiciu stabilit de instanta in sarcina unor persoane fizice. Din despagubirile civile si cheltuielile de judecata in suma de 2.737 mii lei, stabilite de instanta, MTS a recuperat pana la data auditului suma de 333 mii lei; a nerecuperarea unui prejudiciu, estimat la suma de 429 mii lei, reprezentand creante de recuperat de la Federatia Romana de Arte Martiale de Contact, pentru care exista un proces pe rolul Tribunalului Bucuresti, suspendat pana la solutionarea definitiva a unui dosar penal deschis in aceasta cauza. In cazul dosarului penal, MTS a solicitat sa se constituie parte civila; a neintreprinderea, de catre MTS, in termenul legal de prescriptie, a demersurilor de recuperare a sumei de 672,5 mii lei, reprezentand creanta aferenta anului 2006, datorata de SC Stanley Bet SRL, care a avut ca efect respingerea de catre instanta a cererii formulate de MTS ca prescrisa. Pentru prejudiciul in cauza, MTS a formulat plangere penala; a deficiente privind modul de acordare a rentelor viagere; a deficiente in efectuarea demersurilor legale pentru recuperarea sumelor aferente concediilor medicale platite salariatilor din bugetul MTS. Valoarea estimata a abaterii constatate este de 93 mii lei; a nefinalizarea implementarii standardelor de control intern; a deficiente cu privire la activitatea de audit public intern desfasurata la nivelul unitatilor subordonate MTS. In urma misiunilor de audit financiar efectuate de camerele de conturi judetene la 18 entitati din subordinea MTS au fost constatate o serie de abateri ce privesc: a elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu, precum si autorizarea, legalitatea si necesitatea modificarilor aduse prevederilor initiale ale bugetelor publice; a exactitatea si realitatea datelor reflectate in situatiile financiare; a organizarea, implementarea si mentinerea sistemelor de management si control intern (inclusiv audit intern); a modul de stabilire, evidentiere si urmarire a incasarii veniturilor bugetului general consolidat in cuantumul si la termenele prevazute de lege; a calitatea gestiunii economico-financiare, respectiv abateri de la prevederile legale referitoare la: o efectuarea inventarierii si a reevaluarii tuturor elementelor patrimoniale in termenul prevazut de lege, inregistrarea in evidenta contabila a rezultatelor acestora, precum si inregistrarea in evidentele cadastrale si de publicitate imobiliara; o angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare in concordanta cu prevederile legii bugetare si cu destinatia stabilita; creante si datorii raportate prin bilant si celelalte anexe ale situatiilor financiare. Chestiunea stadionului de rugby Ministrul UDMR al Tineretului si Sportului, Eduard Novak, doreste "nationalizarea" stadionului de rugby Arcul de Triumf, din Bucuresti, pe motiv ca o investitie a statului roman de "40 de milioane de euro" nu se poate adresa unui singur sport, dar in acelasi timp discuta cu autoritatile locale din Miercurea Ciuc cedarea de catre Ministerul Tineretului si Sportului a patinoarului "Vákár Lajos".   Avem astfel doua abordari ale ministrului UDMR, Eduard Novak. Pe de-o parte, doreste ca Ministerul Tineretului sa controleze tot ce se intampla la Arcul de Triumf, adica sa aglomereze baza sportiva si cu alte sporturi, desi de peste 100 de ani in acel loc se disputa doar meciuri de rugby. Iar pe de alta parte, cedeaza o baza a ministerului catre autoritatile locale pentru ca acestea sunt mai capabile sa administreze arena. In cazul stadionului de rugby, in care s-au investit 30 de milioane de euro pentru constructie, Federatia Romana de Rugby nu cere proprietate ci doar drept de folosinta gratuita. De altfel, federatia a fost nevoita, din considerente birocratice, sa semneze ca renunta la dreptul de folosinta cat stadionul vechi este demolat si ridicat cel nou. Acum, Ministerul Tineretului o deposedeaza ce acest drept dorind sa faca la infiinteze Complexul Arcul de Triumf. In felul acesta, rugby-ul urmand sa ramana fara casa sa de peste 100 de ani pentru ca noul complex ar putea gazdui si alte sporturi, inclusiv meciuri de fotbal din Liga 1.   Noul stadion de la Șosea a fost demolat si refacut, dupa o investitie de 30 de milioane de euro, in vederea Campionatului European de fotbal 2020. Inainte de demolare, Federatia Romana de Rugby a investit 2,5 milioane de euro in vechea arena, din bani proprii si din finantari externe, inclusiv de la forul mondial de rugby. Se pune intrebarea daca in lipsa dreptului de folosinta gratuita a noului stadion, o parte din acei bani nu vor fi ceruti inapoi.   Federatia de Rugby a obtinut  in 2002, prin Hotarare de Guvern, folosinta gratuita a bazei de patru hectare pe 49 de ani, pana in 2051. Pana atunci, baza a fost administrat de Ministerul Tineretului si Sportului, prin Complexul Sportiv National Bucuresti. In anii urmatori, baza de la Șosea s-a schimbat radical, in urma investitiilor de 2,5 milioane de euro, dar a venit momentul Campionatul European de Fotbal. Pe langa Arena Nationala, Romania a pregatit alte trei stadioane care sa fie utilizate ca antrenament: Ghencea, Giulesti si Arcul de Triumf. Federatia de rugby a recurs, pe cheltuiala ei, demolarea Arcului de Triumf, renuntand inclusiv, cat se reconstruieste arena, la dreptul de folosinta gratuita. Doar ca la finalizarea noii baze, ministrul Novak a decis ca arena sa fie a "tuturor". Rugby-ul a ramas astfel cu gura umflata.        

citeste mai mult...
Alte stiri de la Money.ro:
PROIECT: Scade varsta de pensionare pentru anumite persoane chiar si cu 15 ani
Cristi Borcea, tata din nou! Isi doreste cu ardoare al 10-lea mostenitor
La multi ani, Nicu Covaci! Artistul face marele anunt: "Se implinesc 60 de ani de existenta a formatiei Phoenix"
Aromanul Djoko, fondatorul Kineto Medical Health, fizioterapeutul sportivilor romani
Producatori agricoli: Romania este o tara subdezvoltata
Producatorii agricoli: Nu ne putem lauda ca suntem primii in cazul exporturilor de materii prime. Acest lucru arata ca Romania este o tara subdezvoltata
Ant Group analizeaza optiuni pentru ca fondatorul Jack Ma sa isi vanda participatia la companie si sa renunte la controlul asupra acesteia
Sky News: Compania de servicii financiare digitale Revolut este aproape de o noua finantare, care ar evalua-o la peste 10 miliarde de dolari
Iranul afirma ca negocierile in dosarul nuclear se apropie de o intelegere, desi exista inca "dezacorduri serioase"
Dezafectarea spatiilor comerciale de la metrou continua / Sindicat: Drula si directorul Metorex vor sa demonstreze in fiecare zi ca pot incalca legea / Sindicalistii i-au multumit lui Ludovic Orban pentru atitudinea fata de ministrii USR PLUS - VIDEO
Radu Oprea: Premierul Citu a iesit astazi sa se laude, dar nu merita felicitat / A reusit sa aduca ratingul acolo unde il lasase PSD, adica la stabil
"Daca isi ataca premierul trebuie sa aiba bagajele facute si demisia scrisa"
Cunoscut interpret de muzica populara, mort de COVID. S-a tratat acasa 7 zile
Va mai aduceti aminte de Catalin Zmarandescu? Unde a disparut, cum arata si ce viata diferita duce cel ce a fost "umbra" lui Becali /Exclusiv
Interventie de amploare la un incendiu din Capitala. Exista si raniti